Strømstøtte: Dette mener NHO må til

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

- Det trengs en målrettet refusjonsordning til de bedriftene som er hardest rammet av skyhøye kraftpriser, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Les om hvordan NHO jobber med en løsning og se hvordan strømprisen påvirker våre medlemsbedrifter.

Regjeringen har innkalt til møte med partene i arbeidslivet fredag ettermiddag, 9.september. NHO forventer at det i løpet av kort tid legges et konkret forslag på bordet, om en treffsikker strømrefusjonsordning.  

DN: NHO-sjefen om statlig lånegaranti: Ikke godt nok 

- Vi har vært tydelige på at en ordning som kun inneholder lånegarantier og tiltak for energieffektivisering, alene ikke vil være nok, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Bedriftene har betalt milliarder i økte strømregninger til stat og kommune. Det vi ber om, er at noe av dette gis tilbake til de bedriftene som sliter mest med strømpriser som har steget med 400-500 prosent. 

 

På høy tid med en løsning 

 Allerede i januar krevde NHO en strømordning til bedriftene, og i mars etterlyste vi fortgang i arbeidet.  

Etterlyser strømstøtte for bedrifter 

 - Siden den gang har situasjonen for deler av norsk næringsliv gått fra vondt til verre – og det ligger an til å kunne bli enda verre, sier Almlid.  

Først i august tok regjeringen initiativ til møter med partene arbeidslivet. NHO viste da sterk bekymring for situasjonen for bedriftene.  

Vi trenger en strømpakke til bedriftene 

 

Treffsikker ordning 

 I august spurte vi medlemsbedriftene våre om konsekvensene av høye strømpriser. Over halvparten av bedriftene i Sør, Øst og Vest svarte at de høye strømprisene ville føre til en stor eller middels stor reduksjon i driftsresultatet. 

Situasjonen fra vondt til verre 

- Dette er dessverre ikke overraskende tall. I Midt- og Nord-Norge er situasjonen god, mens i Sør er den svært vanskelig for svært mange. Derfor gjentar vi det vi har sagt siden januar, at vi må få de som er hardest rammet av strømkrisen igjennom denne ekstraordinære situasjonen, sier Almlid.  

 

Kort og lang sikt 

Almlid understreker at en strømrefusjonsordning er et plaster på såret, og at vi på lang sikt kun løser problemet ved å øke kraftproduksjonen og gjennomføre flere energieffektiviseringstiltak. 

- Kraftproduksjonen må økes. Vi trenger mer vannkraft og flere vindparker på land. Vi må ha hurtigere innfasing av havvind enn planlagt, og vurdere å åpne for utbygging i uberørte vassdrag. Klimamålene ligger fast.  

-Samtidig må vi løse de kortsiktige utfordringene vi står i nå, og det haster, understreker NHO-sjefen.  

En treffsikker strømordning må på plass