To nye gruver i Finnmark gir nær tusen nye jobber

Publisert

#005

- Vi håper ungdommen i Finnmark nå griper sjansen. Dette er muligheten til å jobbe i næringer som sikrer verden rene mineraler og deg selv et godt liv lengst nord i landet, sier Målfrid Baik, regiondirektør NHO Finnmark. Foto: Moment Studio.

LO og NHO tror at gjenåpningen av Sydvaranger og den nylige konsesjonen til Nussir gir håp om opp mot tusen nye arbeidsplasser.

Befolkningsutviklingen i Finnmark vil gå bedre tider i møte etter grønt lys for gruvedrift i Sydvaranger og Nussir.  - Vi håper ungdommen i Finnmark nå griper sjansen. Dette er muligheten til å jobbe i næringer som sikrer verden rene mineraler og deg selv et godt liv lengst nord i landet, sier LO-sekretær Bjørn Johansen og NHO-direktør Målfrid Baik.

 Sydvaranger har nå alle forutsetninger for å få til et vellykket industriprosjekt med tilrettelegging av infrastruktur, god logistikk og høykvalitets malm.  - Verden trenger mineraler og det grønne skiftet trenger mineraler. Vi er glade for at ressursene i Finnmark kan forvaltes langsiktig og bærekraftig.

 - Det er viktig at Sydvaranger hele tiden har hatt støtte fra lokalsamfunnet og kommunen, og vi håper at de bidrar til å ytterligere vekst ved å benytte seg av lokalt næringsliv og være en viktig motor for utvikling av nye arbeidsplasser i flere næringer. Næringsaktivitet og mangfold vil skape en robust kommune», sier Målfrid Baik. LO-sekretær Bjørn Johansen peker på betydningen av at Sydvaranger vil bidra til å styrke en svært viktig gruve- og industrikompetanse i fylket».  - Vi håper derfor at Finnmark Fylkeskommune, som skoleeier, beholder fagskolen og legger til rette for det behovet bedriften og underleverandørene har», sier han.  

 Nå er de glade for at etableres helårige, langsiktig og trygge industriarbeidsplasser i Finnmark innen mineralnæringen.