Transport-Norge viser vei til utslippskutt

Publisert

Buss

Illustrasjonsfoto: Øivind Haug.

Med et veikart viser NHO, LO og 11 andre organisasjoner hvordan næringslivets transporter skal bevege seg mot null utslipp i 2050.

Veikartet, som ble lansert på et seminar i Oslo mandag, er et innspill til det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, med Idar Kreutzer og Connie Hedegaard.

Rapporten viser at klimagassutslippene fra næringslivets transporter kan reduseres med minst 45 til 60 prosent innen 2030, og vi kan sikte mot null utslipp i 2050, dersom myndigheter og næringsliv satser på riktige virkemidler. Dette gir store muligheter for ny næringsvirksomhet.

Les rapporten: Veikart for næringslivets transporter - med høy mobilitet mot null utslipp i 2050

Etterspørsel vil bidra til å skape lønnsomme arbeidsplasser i Norge. En fremskrivning basert på forventet verdi av disse grønne løsningene for klimavennlig mobilitet i 2050 gir en sysselsetting på cirka 60 000 ansatte.

Norge er del av EUs klimapolitikk, og vil måtte redusere utslippene av klimagasser med 40 prosent sammenlignet med 2005 innen 2030, fra de deler av samfunnet som ikke deltar i kvotehandelen. Her har transport en vesentlig andel.

Slik kan utslippene reduseres:
 • Elektrifisering: Dette kan fjerne nesten 1,9 millioner tonn CO2 i perioden frem til 2030, i hovedsak fra varebiler og busser.
 • Biodrivstoff: Kan gi en reduksjon på mellom cirka 3,1 og 1,45 millioner tonn CO2 per år i 2030 for de berørte bransjer, avhengig av mengde tilgjengelig biodrivstoff.
 • Biogass: 3 TWh biogass i 2030 (tilsvarende cirka 300 millioner liter diesel) betyr en reduksjon i CO2-utslipp på cirka 0,8 millioner tonn CO2.

Følgende organisasjoner står bak:
 • LO
 • NHO
 • NHO Sjøfart
 • NHO Logistikk og Transport
 • NHO Transport
 • NHO Luftfart
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Norge Skogeierforbund
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Norsk Petroleumsinstitutt
 • Zero
 • Norsk Havneforening
 • Fiskebåt, havfiskeflåtens organisasjon