Veikart for sirkulær plastemballasje presenteres på Arendalsuka

Publisert

Veikartet overrekkes klima- og miljøminister Ola Elvestuen 12. august.

Emballasjeforeningen utarbeider et veikart for sirkulær plastemballasje. Det ser NHO positivt på.

- Overordnet er det viktig at avfallsstrømmer blir sirkulære, sier advokat Andreas Pihlstrøm i NHO. 

Med EUs mål om 50 prosent materialgjenvinning av plastemballasje innen 2025, gir veikartet retning for hvordan næringslivet bør arbeide for sirkulære plastemballasjekjeder fremover.

Renere kildestrømmer, design for gjenvinning, større etterspørsel etter brukt plastråstoff og således mindre plast til forbrenning blir viktige arbeidsmål. Flere av NHOs medlemsbedrifter har vært sentrale i arbeidet med veikartet.

- Vi erfarer at bedriftene er opptatt av å formidle kunnskap om plast og samtidig motvirke miljøproblemene plast kan gi opphav til. NHO-fellesskapet har derfor plast på dagsorden, sier Pihlstrøm.

Les mer: NHO og LO samarbeider om å redusere plast