NHO

Innhold

Vi må også fange utslippene - her er vi allerede best

Hav utenfor norskekysten. Blå himmel med godværsskyer.

På norsk sokkel har bedriftene sammen med myndighetene startet prosjekter for å fange CO2 som lagres under havbunnen.

De fleste vet at vi må kutte utslipp av CO2. Men ikke alle er klar over vi også må fange utslippene slik at de kan brukes og lagres trygt av hensyn til klima. Norge og norske bedrifter er allerede blant verdens beste på dette.

Dette gir arbeidsplasser og verdiskaping for Norge.  Både på norsk sokkel, i sementproduksjon og innen søppelforbrenning har bedriftene, sammen med myndighetene, startet prosjekter for å fange CO2 som lagres under havbunnen.  I tillegg prøver flere å finne gode måter å ta i bruk CO2 på, som for eksempel til produksjon av mat og fòr.  Potensialet er stort.  Fangst, bruk og lagring av CO2 blir kalt CCUS. 

Den norske satsningen her må lykkes. Det er bra for Norge og gir reduksjon i globale utslipp CO2-utslipp.

Neste steg er å gå fra teknologiutvikling til bygging av komplette fangstanlegg og tilrettelegge for felles lagring. Dette må både næringsliv og myndigheter bidra med. Og vi må gjøre det nå!

Les mer
Bærekraftig utvikling blir viktigere for eiere, investorer og långivere

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: