Vi trenger en strømpakke til bedriftene

Publisert

LO og NHO i møte med regjeringen på statsministerens kontor mandag 8. august 2022. Foto: NHO

Strømsituasjonen har gått fra vondt til verre siden NHO først krevde en strømordning i slutten av januar. Det er avgjørende med strømtiltak for bedriftene. Men vi må også fikse det underliggende problemet og sikre større kraftproduksjon i Norge.

NHO og LO møtte statsminister Jonas Gahr Støre, olje- og energiminister Terje Aasland, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre til innspillsmøte om kraftkrisen.

Partene vil møtes igjen i slutten av august. I perioden mellom møtene vil myndighetene jobbe med hvordan en strømstøtteordning kan utvikles for næringslivet og få innspill fra partene i arbeidslivet om utformingen av den. 

- Dette var et viktig innspillsmøte som gjør at vi endelig kommer i gang med arbeidet med en støtteordning. Vi opplever at regjeringen lytter når vi forteller om den vanskelige situasjonen mange bedrifter i Sør-Norge nå opplever. Dette handler om folks arbeidsplasser og bedriftenes evne til å holde produksjon og investeringer oppe, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

NHO er svært bekymret for situasjonen for bedriftene utover høsten og vinteren. Lav fyllingsgrad, et Europa som har stengt ned atomkraftproduksjon og kullkraft,  og et Europa som skal kutte ut russisk gass. Summen av alt dette gir en dyster situasjon for strømprisen også fremover. Da er det viktig å ta både kortsiktige grep gjennom strømstøtte og langsiktige grep gjennom økt kraftutbygging.

- En strømpakke må på plass for å få bedriftene våre over kneika nå. Men på sikt løser vi bare problemet gjennom å sikre større kraftproduksjon. Dette er ikke en situasjon som kommer til å gå over uten at vi sikrer mer kraft i Norge gjennom mer utbygging av vannkraft, flere vindparker på land og betydelig mer havvind på lang sikt. Vi må tåle betraktelig mer utbygging i Norge. Samtidig som vi øker tilbudet på den måten, må vi også klare å redusere etterspørselen gjennom mye mer energieffektivisering, sier Almlid.


Les mer

Støtte til energi- og klimatiltak i virksomheter (enova.no)

Bærekraftig utvikling for bedrifter