NHO

Innhold

Viktig oljepakke sikrer arbeidsplasser og omstilling

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Nox-fondet gir støtte til skip, industri og olje og gass

- Oljepakken kan sikre at norske bedrifter tar ledertrøyen i det grønne skiftet med viktige posisjoner innenfor eksempel havvind, karbonfangst- og lagring og hydrogen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid..

Et bredt flertall i Stortinget har i dag blitt enig om endringer i skatteregimet for oljeindustrien.

- Dette er tiltak som kan sikre titusenvis av arbeidsplasser landet over, og som kan sikre at norske bedrifter tar ledertrøyen i det grønne skiftet med viktige posisjoner innen for eksempel havvind, karbonfangst- og lagring og hydrogen. Det var helt nødvendig og veldig viktig at et bredt flertall på Stortinget står samlet bak dagens enighet. Bedriftene melder allerede om at politikerne nå har levert politikk som forhåpentligvis kommer til å dempe nedturen i olje, gass og leverandørindustri, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid. 
 

 Kort oppsummert går forslaget ut på at selskapenes skattefradrag  forskutteres det året man foretar investeringen i stedet for at dette fordeles over flere år som i dag. På den måten øker selskapenes likviditet samtidig som lønnsomheten i planlagte prosjekter bedres, noe som vil bidra til at aktiviteten på norsk sokkel opprettholdes.

Olje, gass og leverandørindustrien har over 140.000 ansatte. Næringen kjøper varer og tjenester av andre bedrifter, og skaper viktige ringvirkninger landet over. Skattene og avgiftene fra næringen til staten gir velferd, og gjør at staten kan gi andre bedrifter oppdrag, for eksempel med å bygge veier, skoler, svømmehaller og fotballbaner. De oppdragene trenger vi nå når økonomien skal på fote igjen.