Visste du at du har en bit av Finnmark i lomma?

Publisert

Mineraler i mobilen

Her er fire mineraler som finnes i Norge som brukes til mobiltelefoner. Illustrasjon: NHO/ NGU.

Alt som går med til å lage en mobiltelefon kommer fra mineraler. Norske fjell er fulle av mineraler som vi trenger til produkter vi bruker daglig.

Nesten alle smarttelefoner i verden inneholder silisium fra Elkem Tana. I en mobiltelefon er det faktisk opp til 40 metaller. Noen av dem er sjeldne jordmetaller. De har helt spesielle egenskaper som en mobiltelefon er avhengig av. Metaller kommer fra mineraler, som kommer fra stein. 

Norge har store verdier i fjellet

Europa produserer i dag bare 2-3 prosent av verdens mineraler, men bruker 20 prosent. Norge har betydelige mineralressurser som kan bidra til Europas behov. Norges Geologiske Undersøkelse - NGU har i sammenheng med NHOs årskonferanse 2017 beregnet at kjente og undersøkte mineralressurser i Norge kan gi verdiskaping på inntil 8000 milliarder kroner.

Les hele rapporten fra NGU: Mineraler for det grønne skiftet

Dette består mobiltelefonen din av

Mobilskjermen er laget av silikon, med et tynt lag av tinn, kalium og det sjeldne metallet indium, som sørger for at mobilen har berøringsskjerm.

Batteriet inneholder kobolt, grafitt og litium. I kretskortet er det gull, kobber, sølv, wolfram, tantal og tinn. Prosessoren inneholder også flere metaller.

En rekke sjeldne jordmetaller brukes for å produsere alle de fine fargene i skjermen. Lyd og vibrasjon fra mobilen er produsert ved hjelp av neodym, praseodym og dysprosium. Omslagsrammen er laget av aluminium. 

Eksempler på mineraler i mobilen som finnes i Norge
 • Kvarts er et viktig industrimineral med mange bruksområder. Halvparten av alle verdens datachipper inneholder råstoff av kvartsitt fra Gamasfjellet i Tana (2014). Mineralet brukes også i leppestift, biler, vitaminer, kunstgjødsel, keramikk, gummidekk, stereoanlegg, betongbruer og rustfrie stålkjøkken.

 • Grafitt blir utvunnet på Senja. Det kjenner du fra blyanter og det brukes også til mobilbatterier.

 • Tantalitt er et svært sjeldent mineral. Det finnes i Evje, Tørdal, Drag og Råde. Mineralet brukes i kondensatorer, noe elektronisk utstyr som mobiltelefoner trenger.

 • Spodumen er sjelden og brukes til litiumbatterier. I Norge finner vi dette mineralet på Meløy.

 • Kobber trenger vi for å lede strøm. Sulitjelma, Mofjellet, Løkken, Bruvann, Joma, Skorovatn, Vakkerlien og Kisgruva er eksempler på steder i Norge med mulig kobberdrift.

 • Fosfor brukes i mobilprossesoren og finnes i Kodal i Vestfold.

Vi trenger mineraler for å nå klimamålene

Mineraler har gjennom hele menneskets historie vært avgjørende for velstand og utvikling. Hver ny epoke kjennetegnes av at nye mineralske råstoffer ble tilgjengelig i menneskets verktøykasse, som igjen ledet til teknologiske nyvinninger. 

Nå er vi inne i en tid der ny teknologi utvikles som reduserer klimautslipp. Vindmøller, solcellepaneler, batterier og elbiler er helt avhengig av mineraler. Dette betyr altså at vi trenger mineraler for å nå klimamålene.

Hvilken rolle norske bedrifter kan spille på veien mot lavutslippssamfunnet får du vite mer om gjennom NHOs årskonferanse 2017.

NHO mener
 • Norge bør kartlegge og utvinne mer av våre mineralressurser.
 • Mineraler er nødvendig for det grønne skiftet, og bra for norsk verdiskaping og arbeidsplasser.
 • Myndighetene må styrke forvaltningsorganene og få fortgang i saksbehandlingen av mineralprosjekter.
 • NHO forventer en positiv innstilling til verdiskapingspotensialet i mineralnæringen.

Visste du at
 • En mobiltelefon inneholder opptil 40 ulike metaller.
 • Alle verdens mobiltelefoner inneholder super-ren kvarts fra Elkems gruve i Tana
 • Kina har i dag produksjonsmonopol på mange sjeldne jordartsmetaller som trengs i batterier, motorer vindturbiner, skjermer og LED-lys, og utnytter monopolet til politiske formål.
 • Norge har en meget stor forekomst av et sjeldent jordartsmetall i Telemark.
 • Grafitt har unike egenskaper som er viktig for det grønne skiftet, blant annet til produksjon av litium-ion-batterier. Skaland grafittgruve på Senja er den viktigste produsenten av høykvalitets naturlig grafitt i Europa.
 • Titan er sterkere enn stål, men 42 prosent lettere – og brukes derfor i flyskrog. Titan tolereres av kroppen, og brukes i proteser.
 • Titanoksid er et ikke-giftig pigment som gjør maling og matvarer hvite, og finnes i softis, solkrem og tannkrem. Norge har svært store ressurser av titan. 

Kilden til fakta om mobil og mineraler er: NGU - Norges Geologiske Undersøkelse