NHO

Innhold

Vil ha ambisiøse klimamål

Nyhet

Publisert

#205

Nordiske flagg

– Godt samarbeid mellom næringsliv og myndigheter er avgjørende, sier politikkdirektør Mari Sundli Tveit i NHO. Norden må være med å forme klima-løsningene, mener den nordiske arbeidsgiverorganisasjonen.

I forrige uke var ledere og styreledere i Nordic Business and Industry Association samlet på Island for å diskutere klima og bærekraft. Her ble det gitt full støtte til målet om karbonnøytralitet.

Fra NHO deltok direktør for område politikk i NHO, Mari Sundli Tveit.

I uttalelsen fra representantene fra de nordiske næringsforbundene som var samlet på Island heter det at de under møtet har tatt for seg hvordan vi kan bidra til å løfte bærekraft i Europa høyere opp på dagsorden, unngå klimaendringer og nå bærekraftmålene.

"Vi er opptatt av å oppfylle Paris-avtalen og å ta en ledende rolle i å finne løsninger og hjelpe politikere med å utvikle effektiv politikk for å oppnå bærekraft og skape grønt forretningspotensial for å fremskynde denne nødvendige overgangen", heter det fra møtet.

Organisasjonen vil bidra slik at vi når FNs klimamål innen 2030. Deltakerne på møtet ble også enige om å sette klima og bærekraft i høysetet for videre arbeid.

I uttalelsen fra møtet i Nordic Business and Industry Association heter det videre at dersom en skal oppnå Parisavtalens mål, og få fart på utvikling av grønne løsninger, så kreves det innovasjon og styrking av ulike forretningsmiljøer.

– Her er et godt samarbeid mellom næringsliv og myndigheter avgjørende. I tillegg må vi agere nå, for tiden for å handle er begrenset, sier Sundli Tveit.

Her kan du lese mer fra møtet i Reykjavik og om punktene som gjør at næringslivet må ha en nøkkelrolle i klimasatsingen (høyreklikk på artikkelen og klikk "oversett til norsk").