NHO

Innhold

- Europa-arbeidet må trappes opp

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør i NHO.

Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør, NHO

- Vi trenger en kraftansamling for å øke kunnskapen om EØS og Europa, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid, som tror Regjeringens nye Europa-strategi er et godt utgangspunkt.

Europa er i endring. Brexit har skapt usikkerhet og ført til en bredere diskusjon om Europas fremtid.

- EØS-avtalen er helt avgjørende for oss alle, norsk næringsliv og det norske samfunnet. NHO er fornøyd med at Regjeringen har lagt frem en ny Europa-strategi og at flere av våre innspill har kommet med. Vi forventer et større europapolitisk engasjement fra mange fremover og at ordene i europastrategien omsettes til handling, sier Almlid, som er viseadministrerende direktør i NHO. 

- For NHO er det viktig at norske myndigheter trapper opp europaarbeidet betydelig – og strategien er et godt utgangspunkt. Det er sterke motkrefter som ønsker å sette EØS-avtalen i spill, da må vi stå opp for EØS og stå opp for de verdiene vi tror på.

NHO mener norske myndigheter jobber aktivt for å bevare de grunnleggende prinsippene i det indre marked og sørge for at EØS-avtalen bevares. EØS-avtalen må ikke tas for gitt og et viktig ledd i dette arbeidet er å bygge kunnskap.

- Kunnskapen om EØS har nærmest forvitret og det er lett å få frem negative sider ved EØS. Vi trenger en kraftansamling for å øke kunnskapen om EØS og Europa, spesielt mot ungdom. Her har mange et stort ansvar, ikke minst bedriftene selv og vi som representerer bedriftene. EØS-avtalen og andre avtaler vi har med EU blir tatt for gitt, så hvis vi fortsatt ønsker å ha muligheten til å enkelt studere, bo og jobbe andre steder i Europa, eller at bedriftene enkelt skal kunne investere i EU trenger vi et betydelig kunnskapsløft, sier Almlid.

NHOs innspill til Europa-strategi

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: