Eksportmulighet for norske bedrifter

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

EU flagg i vinden

EU skal i løpet av sommeren 2021 rulle ut sin gjenreisningspakke på rundt 700 milliarder Euro. Hvert enkelt medlemsland legger nå planer for hvordan de skal investere midlene for å sikre konkurransekraft og verdiskaping fremover etter Covid 19.

Av de totale midlene skal 37 prosent etter planen gå til å nå EUs klimamål mens 20 prosent til å digitalisere den europeiske økonomien.

- Selv om Norge ikke er medlem i EU, vil det kunne bli store muligheter til å bidra inn i gjenreisningen fra norske bedrifters side. Det forutsetter at de reglene som gjelder for det indre markedet overholdes. Her er blant annet regelverket for offentlige anskaffelser viktig , og det er viktig at utrullingen er transparent og etterprøvbar. Her står NHO sammen med våre nordiske og baltiske søsterorganisasjoner, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Les mer om dette i en felles uttalelse fra det nordisk-baltiske toppledermøtet denne uken

NHO vil også bidra til at konkret informasjon om de ulike medlemslands satsninger kommer ut til bedriftene i løpet av våren.

Ingebjørg Harto