NHO

Innhold

En åpen, internasjonal økonomi etter koronatiden

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

Fra venstre: Mari Sundli Tveit i NHO, Håkon Mageli i Orkla, Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet

Se NHO-webinar hvor Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og Håkon Mageli fra Orkla snakker om utfordringer i internasjonal handel i lys av koronakrisen.

25. mai ble webinaret "Norge etter koronaen – sterkest alene?" holdt. Støre og Mageli snakket med politikkdirektør i NHO, Mari Sundli Tveit om veien videre for norsk næringsliv etter koronatiden. 

 Se webinaret i sin helhet her

Støre var opptatt av Norge ikke trenger å velge mellom nasjonalt beredskap og handel når norsk næringsliv skal omstille seg i tiden etter krisen: 

– På spørsmålet om vi enten må ha en sterk nasjonalstat eller en åpen økonomi, sier jeg ja takk, begge deler. Vi må sikre en nasjonal beredskap med lagre av essensielt utstyr, samtidig kan vi ikke være selvforsynt på alt, derfor er det viktig at vi har en åpen økonomi. 

Åpne grenseoverganger 

Orkla har 108 fabrikker i over 20 land og har i koronakrisen følt på hvordan internasjonale verdikjeder stopper opp.  

 Vi har hatt utfordringer med våre fabrikker rundt om i verden. I India var det problematisk å få inn ansatte til fabrikken på grunn av lockdown. I Polen tok det i en periode 16 timer å frakte varer til Tyskland. Det var først når EU innførte "Green Lanes" vi fikk fortgang, sa Mageli. 

EUs initiativ "Green Lanes" er en ordning for å sikre at nødvendige varer kan krysse grensene raskt innad i Europa.  

 Ordningen har vært en nøkkel for å sikre varelevering og matforsyning til Norge. Hadde vi stått uten EØS-avtalen nå, ville situasjonen vært vanskeligere, sa Mageli. 

Hele webinaret kan ses her