Enighet mellom Storbritannia og EU om Brexit-avtale

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

EU og Storbritannia har kommet til enighet om forholdet mellom landene når Storbritannia ved nyttår går ut av EUs indre marked og tollunion.

23.juni 2016 stemte britene for å forlate EU. Det har vært lange forhandlinger mellom partene for å komme fram til en handelsavtale. De siste dagene har forhandlingene først og fremst dreid seg om fiskerettigheter og konkurranseregler.

Dagen før britene feirer jul, og på julaften her hjemme, har Storbritannia og EU endelig landet en avtale.

- Det er svært bra at EU og Storbritannia endelig har blitt enige om en handelsavtale. Det hindrer en større økonomisk krise og gir forutsigbarhet for bedriftene om kjørereglene for handelen mellom EU og UK, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Storbritannia er Norges største mottager av eksport og det er viktig for oss at det går bra med britisk økonomi. UK er hardt rammet av korona og en no-deal med EU ville forsterket den økonomiske nedturen.

Det innføres ikke ny toll på varer. Men avtalen har ellers et lavt ambisjonsnivå og er mye dårligere enn dagens EU/EØS-medlemskap. London er et viktig finanssentrum, men handel med tjenester, herunder finansielle tjenester er i liten grad dekket av avtalen. UK går ut av EUs tollunion og det blir forskjellige regler for godkjenning av f.eks. matvarer, kjemikalier og legemidler. Bedriftene må derfor være forberedt på mange endringer.

- Dette er en avtale mellom EU og UK og ikke for Norge. Den norske avtalen er ikke på plass og vi har kun en midlertidig nødløsningsavtale som sikrer at det ikke innføres ny toll på varehandelen. Utover dette er Norge for alle praktiske formål i en no-deal situasjon. Det er viktig at bedriftene er klar over dette og er forberedt på den nye situasjonen, sier direktor for internasjonal avdeling i NHO, Tore Myhre.

EU-UK
  • UK forlater EUs tollunion. Den nye avtalen mellom EU og UK forandrer ikke på det. Det innføres 1. januar nye tollprosedyrer på grensen mellom UK og EU. Det innebærer at bedriftene må være forberedt på store forsinkelser, ekstra papirarbeid og ekstra kostnader. Hver dag passerer det ca 10.000 trailere mellom Calais og Dover som til nå passerer uhindret. Fra 1. januar må de stoppe i tollen, noe som skaper kapasitetsutfordringer. Britene skal ansette 50.000 nye tollere. Foreløpig er kun 10.000 på plass. Det kan bli flere dagers ventetid.
  • UK forlater EUs indre marked. Det betyr at det ikke lenger vil være felles regler mellom EØS og UK. De fire grunnleggende rettighetene om fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital gjelder ikke lenger. Det innføres grensekontroll. Veterinærreglene gjelder ikke, slik at sjømat og andre matprodukter må gjennom kvalitetskontroll og må godkjennes av mattilsynene.
Norge-UK
  • Avtalen mellom EU og UK gjelder ikke Norge og UK har ikke fått på plass en ny frihandelsavtale. Disse forhandlingene skulle vært avsluttet 8. oktober for at en ny avtale skulle gjelde fra 1. januar. Det gikk ikke og forhandlingene pågår fremdeles.
  • Som en nødløsning er Norge og UK enige om en midlertidig og begrenset vareavtale som sikrer at det ikke innføres ny toll på handel med varer. Avtalen gjelder fra 1. januar og frem til den nye avtalen trer i kraft.