EØS-avtalen sikrer norske arbeidsplasser

EØS-avtalen trygger og regulerer både eksporten og importen av varer og tjenester, samt interne forhold i Norge.

Det vil si at for eksempel en møbelforretning kan selge møbler til hele EU-området uten unødvendige hindringer. Samtidig kan de importere deler, for eksempel metall til et stolben eller stoffet til putene, fra hvor som helst i hele EU. Dette gjør alle deler av produksjonen mer effektiv, ettersom stordriftsfordelene kommer alle ledd til gode.

Ett eksempel på dette er Scandinavian Busniess Seating (SB Seating), som lager kontorstoler, kantine og konferansemøbler. De har 470 ansatte på Røros i Norge, Zwolle i Nederland og Nassjö i Sverige. Salget til europeiske land utenfor Skandinavia står for om lag en tredel av omsetningen.

Når det eksporteres varer til et større marked, kan bedriftene utnytte ressursene på en bedre måte, både fordi de kan spesialisere seg i det de er gode til å produsere, og fordi de kan utnytte stordriftsfordeler i produksjonen. Når vi importerer varer, får vi større valgmuligheter for forbrukerne og for næringslivet som importerer innsatsvarer.

80 prosent av alt som eksporteres fra Norge går til EU, og 60 prosent av det vi importerer kommer fra EU. Så hvor mye rikere har dette gjort oss?

Danske forskere gjorde nylig en analyse der de forsøkte finne ut hvordan det økonomiske bildet ville vært uten tilgangen til EUs indre marked. Konklusjonen var at det danske brutto nasjonalproduktet, enkelt sagt landets samlede inntekter, ville vært fem prosent lavere uten avtalen. Det betyr om lag 100 milliarder i året, og er sammenlignbart med norske forhold.

Det norske brutto nasjonalproduktet har økt med 60 prosent siden EØS-avtalen trådte i kraft, i det som har vært en eventyrlig vekstperiode for norsk økonomi.

Derfor er EØS-avtalen viktig for Norge