Etikkinformasjonslov er bra, men må være hensiktsmessig

Nyhet, Markedsadgang, Samfunnsansvar

Publisert

-NHO er positiv til en etikkinformasjonlov. Samtidig er bedriftene våre opptatte av at en slik lov må være utformet slik at den gir effekt og at konsekvensene for næringslivet ikke blir for store, sier Tore Myhre, i NHO.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som er bedt om å lage et forslag til en lov som pålegger bedriftene å informere om generelle menneskerettigheter og arbeidsforhold i bedrifters produksjonssteder og i leverandørkjeden. Utvalget som ble ledet av Ola Mestad overleverte rapporten til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Et av medlemmene i utvalget, Jon Vea er oppnevnt etter forslag fra NHO.

-Rapporten går bredt gjennom driverne for hvorfor det nå er aktuelt å foreslå at det legges frem et eget lovforslag om mer åpenhet. Blant annet er det nå en rask utvikling i etableringen av lovverk i en rekke land som Norge naturlig sammenligner seg med på dette området, for eksempel den moderne slaveri-loven i UK, loven om aktsomhetsvurderinger i Frankrike, den moderne slaveri-loven i Australia med flere, sier Myhre. Han legger til at i EU og i FN er det også tatt en rekke initiativ på området for å utvikle hensiktsmessig regulering og lovgiving.

-Lovutkastet som foreslås ligger tett opp til hva som allerede er formulert i annen lovgiving, eksempelvis lovverket som regulerer miljøinformasjon, regnskapsloven og lov om offentlige anskaffelser. Men utvalget går lenger enn annen lovgiving blant annet ved å presisere at alle bedrifter, store og små, skal ha en aktiv informasjonsplikt til å oppgi produksjonssted og foreslår en aktiv informasjonsplikt for større bedrifter til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger om risiko for menneskerettighetsbrudd i virksomheten eller hos leverandørene, avslutter han.

NHO vil utarbeide et høringssvar til lovutkastet. 

Les mer om etikkinformasjonsutvalgets arbeid her