NHO

Innhold

Europakommisjonens retningslinjer om fri bevegelse av arbeidskraft

Nyhet, Markedsadgang, Korona

Publisert

#205

I Europakommisjonens retningslinjer for fri bevegelse av arbeidskraft inneholder en liste over kritiske yrker i ulike sektorer hvor fri bevegelse er viktig, og hvor medlemslandene bør tillate innreise og adgang til arbeidsplassen.

Europakommisjonen publiserte 30.mars retningslinjer knyttet til fri bevegelse av arbeidskraft under COVID-19 utbruddet.

 I notatet påpekes det at grensearbeidere, utsendte arbeidstakere og sesongarbeidere utfører kritiske oppgaver i mange land, og at en samordnet tilnærming på EU-nivå som legger til rette for at disse arbeidstakerne kan fortsette å krysse de indre grensene er avgjørende.

Retningslinjene omhandler grensearbeidere, utsendte arbeidstakere og sesongarbeidere. Det vises til rollen mange av disse har i sektorer som helse, levering av viktige tjenester inkludert innstallering og vedlikehold av medisinsk og annet utstyr og infrastruktur, samt levering av varer.

Dokumentet inneholder en liste over kritiske yrker i ulike sektorer for hvilke fri bevegelse av arbeidskraft fortsatt er viktig, og som medlemsstatene bør tillate innreise for og uhindret adgang til arbeidsplassen. Det påpekes også at helsesjekk bør utføres på samme vilkår som for nasjonale arbeidstakere som utøver de samme yrkene.

Når det gjelder sesongarbeidere, påpekes det at sesongarbeidere i jordbrukssektoren kan anses som å utføre kritiske oppgaver, som innhøsting og planting. I slike tilfeller, bør medlemsstatene behandle disse arbeidstakerne på samme måte som de som er identifisert i listen over kritiske yrker. Medlemsstater bør fortsette å la slike arbeidstakere krysse grensen for å jobbe, hvis arbeid fortsatt er tillatt i den gjeldende sektoren.

Kommisjonens tekniske arbeidsgruppe for fri bevegelse av arbeidskraft, som består av representanter fra medlemsstatene, vil identifisere eksempler på beste praksis og følge opp arbeidet for at det blir lagt til rette for byrdefrie og raske prosedyrer for grensepasseringer for å opprettholde bevegelse for grensearbeidere og utsendte arbeidstakere. Det samme gjelder for utveksling av informasjon om behovet for sesongarbeidere i de ulike medlemsstatene.

Europakommisjonens offisielle retningslinjer for bevegelse av arbeidskraft under covid-19 utbruddet.

Norske myndigheter har gjort endringer i utlendingsforskriften om forlengelse for sesongarbeidere.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: