NHO

Innhold

Gjenreisning av det indre markedet – avgjørende for norsk og nordisk eksport

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

NHO og de andre dominerende næringslivsorganisasjonene i Norden var samlet fredag og diskuterte blant annet hvilke felles grep nordiske land og EU må ta for å få fart på Europas økonomi så snart som mulig.

Vareflyt og arbeidskraftmobilitet er viktige elementer ikke bare i norsk, men også nordisk næringslivs gjenreisning etter krisen.

Norsk næringsliv – og derigjennom norsk økonomi – er avhengige av  Europa som sitt dominerende eksportmarked. Det er viktig at EUs gjenreisningspakke benyttes raskt og riktig. Mulighetene er nemlig store for norsk næringsliv i EUs omstillingspakke Next Generation EU, ikke minst knyttet til det grønne skiftet og digitalisering.

Les organisasjonenes felles uttalelse her