NHO

Innhold

Ingen partier må spille hasard med EØS-avtalen

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

Ole Erik Almlid

- Vi støtter hele bredden av tiltak som Regjeringen har lagt fram for gjøre det lettere for norske bedrifter i det internasjonale markedet framover, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

- Uansett sammensetning av regjering må Norge ikke gamble med EØS-avtalen. NHO støtter Regjeringens internasjonalisering og eksportstrategi "Verda som marknad", sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

I disse urolige Brexit-tider er små land med en åpen og eksportrettet økonomi som Norge særlig utsatt.  Vi må derfor finne gode løsninger med Storbritannina og EU.  Samtidig må vi ha nye frihandelsavtaler i Asia og Afrika som også gir frihandel med tjenester og beskyttelse av norske investeringer.  Uansett regjering i høst trenger vi en offensiv oppfølging av eksportstrategien og de nye statsrådene må være i tett dialog med næringslivet i operasjonaliseringen av tiltak og gjennomføring.

I tillegg til markedsadgangen er det viktig at vi gjør bedriftene i stand til å konkurrere globalt gjennom tiltak på områder som forskning, finansiering og nettverk.  Derfor er det positivt at det i Regjeringens eksportstrategi blir lovet å bruke 54 millioner kroner i statsbudsjettet for å:

    • Opprette globalt vekstprogram
    • Styrke Invest in Norway, som skal lokke utenlandske investorer til Norge
    • Styrke næringsklyngene
    • Markedsføre norske grønne løsninger

For å sikre gjennomslag for norske bedrifter i det globale markedet er det bra at Regjeringen øker satsingen på forskning, teknologi og bedre finansieringsordninger.  Det er grunnleggende viktig å styrke kunnskapsgrunnlaget om Norges rolle i globale verdikjeder, for å øke kunnskapen om hvordan samspillet mellom ulike næringer inngår i globale verdikjeder, og hvordan import og eksport henger sammen.

Det er viktig å peke på at forskningssamarbeidet med EU og internasjonal ikke bare er viktig for forskningens del, men også for å utvikle nettverk og treffe kunder og komme inn i nye markeder.  Forskning og innovasjon blir generelt stadig viktigere faktorer for konkurranseevne og lokalisering av næringsaktivitet. For norske forskningsmiljøer er EUs rammeprogram derfor spesielt viktig for den nasjonale forsknings- og innovasjonspolitikken.  En bedre kobling til EU-siden vil gi mer nasjonal uttelling for de betydelige ressursene vi nå setter inn i EU-samarbeidet.

Vi må også gjøre det letere å lykkes internasjonalt ved å ha gode finansieringsordninger for eksportfremme. Et godt veiledningstilbud, gode koblingsagenter og nettverksbygging bidrar til å senke risikoen for selskaper som går inn i nye markeder.

- Vi støtter altså hele bredden av tiltak som Regjeringen her lagt fram for å gjøre det lettere for norske bedrifter å eksportere framover, sier Almlid.

Her er Regjeringens eksportstrategi "Verda som marknad".

Og her er NHOs innspill.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: