Vil du være med og påvirke Norges neste eksportsatsing?

Publisert

For å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet har regjeringen lansert eksportreformen Hele Norge eksporterer. Nasjonalt eksportråd gir råd og innspill til næringsministeren og utformer forslag til større strategiske eksportsatsinger. Næringslivet inviteres nå til å komme med innspill til de neste satsingene.

Frist for innspill er 01. desember 2022.

Dette er en åpen innspillsrunde, ikke en søknadsprosess, hvor bedrifter, konsortier, organisasjoner og miljø tilknyttet næringslivet kan spille inn forslag til satsinger fra næringskjede-/næringsnivå opp
til store internasjonale prosjekter. Innspillene vil inngå i grunnlaget for å identifisere et utvalg mulige satsingsområder, og Nasjonalt Eksportråd vil gi sin anbefaling til næringsministeren for endelig beslutning.

Vi ber derfor om korte konkrete innspill, i standard fil format, sendt til eksport-sekretariatet@nho.no (med bindestrek). Oppgi også en kontaktperson.

Aclima på Køderen produserer ulltøy for eksport, men de leverer også klær til Forsvaret.

Aclima på Køderen produserer ulltøy for eksport, men de leverer også klær til Forsvaret. Foto: Aclima.

I tillegg til det overordnede ‘business case’, bør innspillene beskrive det berørte økosystemet, næringskjeder, samspill, nasjonale fortrinn, og effekten på norsk verdiskapning.

Vurderingen av innspillene vil være knyttet til
- Markedsmuligheter, vekst- og eksportpotensial
- Bedriftenes bidragsevne, engasjement og gjennomføringskraft
- Konkrete og realistiske samarbeidstiltak som kan styrke resultatene

Det vil være behov for satsinger både i kort (2-4 år) og lengre (inntil 10 år) perspektiv. Når nye satsinger er vedtatt, vil konkrete samarbeidstiltak forankres i dialog med berørte bedrifter og organisasjoner.

Spørsmål kan rettes til: rune.sundland@nho.no.