NHO

Innhold

Island sier ja til Acer

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

#205

Det blir lettere med et sterkere energisamarbeid i Europa etter at Island sa ja til Acer.

- Det er svært bra at det islandske Alltinget med stort flertall endelig har sagt ja til EUs tredje energimarkedspakke. Det baner veien for at denne nå blir innlemmet i EØS- avtalen, sier avdelingsdirektør i NHO Per Øyvind Langeland.

- Vi oppfordrer regjeringen til å bidra til at det skjer raskest mulig.  Vi trenger  sterkere samarbeid i Europa for å løse felles energi- og klimautfordringer. Da er det felles europeiske energimarkedet og regulatorsamarbeid for handel med strøm mellom land viktig. Norge, som en ledende energi- og klimanasjon, har alt å vinne på å være med i EUs energisamarbeid. Acer er viktig for et velfungerende  kraftutveksling med Europa. Vi må fortsette å delta i kunnskapsutvikling, erfaringsutvikling og ikke minst utformingen av regelverket for kraftmarkedet i Europa, som vi er en del av.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: