NHO

Innhold

EU med utsettelse av brexit

Nyhet, Markedsadgang, NHO Brussel

Publisert

#205

Brexit: Theresa May, Storbritannias statsminister, må igjen prøve å få avtalen vedtatt i det britiske underhuset.

EU ga Storbritannia beskjed om at hvis fristen skal utsettes til 22.mai må avtalen vedtas før 29.mars. Hvis de ikke gjør det må de komme opp med noe annet konkret før 12 april.

- Det er positivt at partene nå er enige om minst en utsettelse. Det aller verste som kan skje er at Storbritannia forlater EU uten en avtale.  Hvis Parlamentet i London sier ja til utmeldingsavtalen innen 12.april, kan utsettelsen forlenges til 22. mai, som er siste frist for å gå ut av EU før valget til nytt EU-parlament.

Fortsatt risikerer vi en no-deal situasjon. Bedriftene må derfor fortsatt forberede seg på alle mulige scenarier, sier internasjonal direktør i NHO Tore Myhre.

- Usikkerheten varer og det er eksepsjonelt at bedriftene fremdeles ikke vet hva deres viktigste handelsbetingelser vil være om kun få dager.  

BrexitSe NHOs sjekkliste for bedrifter

Uten en avtale er britene tilbake på WTO-regler som innebærer innføring av toll og tollprosedyrer på en rekke produkter.

Norge, Island og Storbritannia har blitt enige på teknisk nivå om en midlertidig avtale om handel med varer i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en utmeldelsesavtale.  Les avtalen her.

- Det er svært positivt at norske myndigheter nå har fått på plass en midlertidig frihandelsavtale med Storbritannia, i tilfelle en no-deal-situasjon. Dermed unngår norske bedrifter bl.a. toll på varer inn i Storbritannia. Det er imidlertid viktig å være klar over at denne avtalen er en enkel frihandelsavtale og er på langt nær like dekkende som EØS-avtalen. Vi oppfordrer derfor fortsatt bedriftene om å gå gjennom hva en ev. no-deal situasjon kan bety for dem, fortsetter Tore Myhre.

I tillegg er det forhandlet en luftfartsavtale som sikrer at flyene fortsatt skal kunne lande. Det forhandles også om en begrenset avtale for maritime tjenester. Disse avbøtende tiltakene vil være viktig, men det gjenstår stor usikkerhet om avtalene går i orden og hvor omfattende de blir. Det blir f.eks ikke noen avtaler på tjenester generelt og det er usikkerhet knyttet til mange juridiske spørsmål.

Bedriftene må derfor forberede seg på alle muligheter. Hvor utsatt er bedriften? Hvor befinner vi oss i verdikjeden? Har jeg underleverandører som blir rammet? Har jeg personell som skal reise eller oppholder seg i Storbritannia? Gjelder forsikringer, sertifikater, godkjenninger, kontrakter etc? Når EØS-avtalen ikke lenger regulerer forholdet mellom Norge og Storbritannia forsvinner grunnmuren for mye av aktiviteten og rettighetene som vi har tatt for gitt. Storbritannia vil bli et såkalt tredjeland på linje med Chile og Angola. Vi anbefaler å gå gjennom NHOs sjekkliste og evnt. ta kontakt med departementene og fagetatene for mer spesifikke spørsmål.

Hvorfor er grensespørsmålet så vanskelig?

Hovedutfordringen er å hindre gjeninnføring av en fysisk grense mellom Nord-Irland og Irland. I skillsmisseavtalen er det lagt inn en forsikringsordning (backstop) som skal hindre innføring av grensekontroll dersom EU og Storbritannia ikke blir enige om en permanent samarbeidsavtale. Men dette er det stor motvilje i det britiske parlamentet mot fordi mange mener at det legger for store føringer på en fremtidig avtale.

Når både Storbritannia og Irland har vært medlemmer av EU har det ikke vært nødvendig med noen grense. Dette var et premiss som gjorde fredsavtalen mulig i sin tid. En gjeninnføring av grensen kan føre til en oppblussing av terror og stridigheter, noe vi allerede ser antydninger til. EU ønsker derfor å holde grensen åpen. Men det er noen forutsetninger for å hindre grensekontroll. En grense har i hovedsak to funksjoner når det gjelder varer: Sørge for tollprosedyrer og sikre kvalitet. Dersom britene ikke er med i EUs tollunion, må varer deklareres på grensen. Her diskuteres det om det kan finnes teknologiske og digitale løsninger, men de er ikke utviklet ennå.

For å unngå at varer må kontrolleres på grensen, må britene ha samme regelverk som EU. Men det ønsker de foreløpig ikke. Det betyr at EU må innføre veterinær grensekontroll som innebærer sertifisering og helsesjekk. Alternativt kan irskegrensen bli en bakdør inn til resten av EU for matvarer som ikke følger våre regler. Det er derfor viktig at EU forsvarer sine standarder i det indre marked og dermed også norske interesser.

Se NHOs sjekkliste her

Vil du ha løpende oppdatering på brexit – abonner på NHO Brussels nyhetsbrev som kommer to ganger i uken. Klikk her