NHO

Innhold

Økt risiko for brexit-kaos

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

Statsminister Theresa Mays brexit-avtale er fortsatt langt unna vedtak. (Arkivfoto: Jay Allen/10 Downing Street)

Faren for no-deal øker etter at den britiske statsministeren måtte utsette avstemningen om brexit-avtalen i det britiske parlamentet. Her er NHOs og regjeringens sjekklister.

Selv om Theresa May overlevde som statsminister etter tillitsavstemningen 12. desember i Tory-partiet, ser det ut til at hennes muligheter til å lose en avtale i havn er mindre enn noen gang. EU-lederne var på sitt møte 13. desember klare på at de avtalen ikke endres, de vil  ikke gjenåpne forhandlingene, eller gi juridisk bindende uttalelser.

Hvordan den britiske regjeringen og parlamentet håndterer situasjonen videre er fortsatt uklart.  NHO anbefaler derfor sine medlemmer å forberede seg på at Storbritannia kan forlate EU og EØS uten en avtale 31. mars. Dette vil være en beklagelig situasjon som medfører usikkerhet, grensekaos og ekstra kostnader for bedrifter som handler med Storbritannia. Det er også viktig å være klar over hvordan leverandører eller underleverandører kan bli påvirket.

Gå gjerne gjennom NHOs sjekkliste for ytterligere informasjon.

Vi henstiller også norske myndigheter om å gjøre det de kan for å minimere de negative konsekvensene ved å forhandle frem nødløsningsavtaler med Storbritannia. Dette kan dreie seg om avtaler som hindrer nye tollavgifter og sikrer samarbeid på kritiske samfunnsområder.

Norske myndigheter har også publisert en Q&A oversikt som kan leses her.