Rapport: Norske og europeiske interesser i Kina - prioriteringer i en krevende tid

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

For å få opp norsk eksport, trenger Norge en frihandelsavtale med Kina og en tung satsing på eksportfremme til det asiatiske markedet. Det slås fast i en ny rapport.

Kina representer både store muligheter og krevende dilemmaer for norske bedrifter og myndigheter. For å belyse dette, har NHO bestilt en rapport fra The Governance Group, ført i pennen av Henning Kristoffersen, sosialantropolog og kinaekspert.

Rapporten bygger på intervjuer med ledere for norske bedrifter i Kina så vel som forskere. Den ser på en rekke problemstillinger:

  • Hvilken effekt har koronakrisen på forholdet mellom Kina og Vesten?
  • Hvordan utvikler Kina seg økonomisk og politisk, og hva betyr det at Kina skal bli karbonnøytral i 2060?
  • Hva skjer i den pågående handelskrigen mellom USA og Kina og dragkampen om teknologisk overherredømme?

Og det sentrale spørsmålet:

  • Hvordan påvirker alt dette norske bedrifter – hva er mulighetene og utfordringene?

Rapporten peker på en fremtidig norsk frihandelsavtale med Kina som avgjørende viktig. Samtidig etterlyser rapporten flere grep fra norske myndigheter og næringsliv, herunder ny Kinastrategi, betydelig økt satsing på eksportfremme, og en kobling mellom norske styrker og kinesiske megatrender.

Les rapporten her 

Rapporten ble lansert 26. november, med Henning Kristoffersen, Gørild Heggelund fra Fridtjof Nansens Institutt og Haakon Bryhni fra Simula Centre for Digital Engineering.

Se lanseringen av rapporten her

Se presentasjoner fra lanseringen her