Slik beskytter EØS-avtalen bedriften du jobber i

EØS-avtalen gjør at alle bedrifter i Europa forholder seg til de samme reglene. Dette gir norske bedrifter like muligheter og rettigheter, både innad i Norge og i alle EU-land.

Når norske bedrifter skal selge fersk fisk til Europa er det en kamp mot klokka. Ingen har så dårlig tid som en død laks, sies det. Dersom fisken ble stanset i veterinærkontroll på grensen til EUs marked, ville fisken ikke lenger vært like fersk når den kom fram til kunden i Europa. Dette slipper vi, fordi Norge er med i EØS-avtalen.

Mange av statene i Europa har store offentlige sektorer, som kjøper varer og tjenester av bedrifter. Takket være EØS-avtalen, konkurrerer norske bedrifter om offentlige anbud over hele Europa, på like betingelser som alle andre. 

De samme reglene har ført til at norske bedrifter konkurrerer på like vilkår også internt i Norge. Før EØS-avtalen ble innført, var det vanlig at kommuner forfordelte bedrifter, avhengig av hvor i landet de var fra.


Derfor er EØS-avtalen viktig for Norge