Slik bidrar EØS-avtalen til innovasjon i norske bedrifter

Den internasjonale konkurransen bidrar til innovasjon og nytenkning i norske bedrifter.

EØS-avtalen gir Norge tilgang til EUs forskningsprogrammer- og miljøer, samt fri tilgang til det europeiske markedet for arbeidskraft, varer og tjenester. Å si nei til EØS er å gamble med den norske velferdsstatens fremtid. 

Norsk eksport av olje og gass vil gradvis reduseres gjennom de neste tiårene. Samtidig vet vi at utgiftene til den norske velferden vil stige voldsomt, etterhvert som eldrebølgen slår inn i økonomien.

Uten innovasjon, nytenkning, konkurransedyktige rammebetingelser og tett kontakt med vår desidert største handelspartner, vil den norske velferdsstaten stå foran store utfordringer. Grunnen er naturlig nok at bedriftenes inntekter og dermed statens inntekter fra bedriftene vil bli mindre.


Derfor er EØS-avtalen viktig for Norge