NHO

Innhold

Brexit: Hva skjer nå?

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

#205

1/5 av norsk eksport går til Storbritannia. For norske bedrifter betyr brexit økt usikkerhet.

Storbritannia forlater EU og EØS 31. desember 2020. Norge og Storbritannia er enige om å få på plass en midlertidig overgangsavtale som skal forhindre toll på varer. Norske bedrifter må forberede seg på den nye situasjonen.

En ny frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia vil ikke ha kommet på plass til 1. januar 2021. Man har derimot blitt enige om å få på plass en midlertidig, begrenset avtale som hindrer innføring av toll på industrivarer ved overgangsavtalens utløp ved nyttår.

Utover dette må bedriftene være forberedt på et no-deal scenario på de fleste andre områder, inntil en ny frihandelsavtale kan tre i kraft, antagelig på vårparten 2021.

I tillegg vil det ha stor betydning om EU og Storbritannia kommer til enighet om en avtale fordi en slik avtale også vil få betydning for Norge. Uansett avtale er det klart at britene forlater EUs tollunion, noe som vil medføre store køer på grensen mellom Storbritannia og Frankrike på grunn av nye tollprosedyrer.

Britiske myndigheter anslår selv at 7.000 trailere vil bli stående i kø og at køene kan strekke seg kilometerlangt over flere dager. Norske trailere vil bli stående i de samme køene.

Regjeringen forhandler om en permanent frihandelsavtale og detaljene er ikke kjent. Det er likevel klart at en slik avtale vil ha dårligere betingelser enn EØS-avtalen og at det blir innført nye handelshindringer 1. januar 2021. Britiske statsborgere vil ikke lenger få automatisk rett til å arbeide i Norge, men må følge regelverket for tredjelands borgere. Dette medfører nye prosedyrer og utgifter for bedriftene som benytter seg av britiske tjenesteytere.

Les mer

Se NHOs sjekkliste for bedrifter
Brexit - NHOs temaside