Brexit: Hva skjer nå?

Publisert

#205

1/5 av norsk eksport går til Storbritannia. For norske bedrifter betyr brexit nye begrensninger på handel og samarbeid over Nordsjøen.

Storbritannia forlot det indre markedet (EØS-området) 31. desember 2020. EU og Storbritannia er enige om en frihandelsavtale. Det er ikke Norge (EØS/EFTA-landene) og Storbritannia. Norske bedrifter må forberede seg på den nye situasjonen.

Forholdet mellom Norge (EØS/EFTA) og Storbritannia

En ny frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia kom ikke på plass til 1. januar 2021, da britenes overgangsavtale løp ut. Det er en midlertidig, begrenset ordning som hindrer innføring av toll på industrivarer frem til en ny avtale er på plass. Utover dette må bedriftene være forberedt på et no-deal scenario på de fleste andre områder, det vil si WTO-vilkår og Storbritannia vil behandles som et tredjeland på lik linje med land Norge ikke har frihandelsavtaler med, inntil en ny avtale kommer på plass.

Les mer om WTO og Norges frihandelsavtaler

Regjeringen forhandler om en permanent frihandelsavtale som forventes å ferdigstilles på vårparten 2021. Innholdet er ikke kjent, det er likevel klart at en slik avtale vil ha dårligere betingelser enn EØS-avtalen og at det blir innført nye handelsbegrensninger  sammenlignet med før. Eksempelvis vil britiske statsborgere ikke lenger få automatisk rett til å arbeide i Norge, men må følge regelverket for tredjelands borgere. Dette medfører nye prosedyrer og utgifter for bedriftene som benytter seg av britiske tjenesteytere.

Forholdet mellom EU og Storbritannia

EU og Storbritannia ble på overtid enige om en avtale i julen.  Denne avtalen har stor betydning for Norge fordi vår økonomi er så sammenvevd med den europeiske.

Les mer her: Enighet mellom Storbritannia og EU om Brexit-avtale (24.12.20)

I tillegg forlater britene EUs tollunion, noe som vil medføre køer på grensen mellom Storbritannia og Frankrike på grunn av nye tollprosedyrer. Britiske myndigheter anslår selv at 7.000 trailere vil bli stående i kø og at køene kan strekke seg kilometerlangt over flere dager. Trailere med norske varer vil bli stående i de samme køene.

 

Les mer

Se NHOs sjekkliste for bedrifter - slik kan din bedrift forberede seg på brexit
Brexit - NHOs temaside