NHO

Innhold

Brexit: Hva skjer nå?

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

#205

1/5 av norsk eksport går til Storbritannia. For norske bedrifter betyr brexit økt usikkerhet.

Storbritannia forlater det indre markedet (EØS-området) 31. desember 2020. Norge og Storbritannia er enige om å få på plass en midlertidig overgangsavtale som skal forhindre toll på varer. Norske bedrifter må forberede seg på den nye situasjonen.

Forholdet mellom Norge (EFTA) og Storbritannia

En ny frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia vil ikke komme på plass til 1. januar 2021. Det er derimot en midlertidig, begrenset avtale på plass som hindrer innføring av toll på industrivarer ved overgangsavtalens utløp ved nyttår. Utover dette må bedriftene være forberedt på et no-deal scenario på de fleste andre områder, inntil en ny frihandelsavtale kan tre i kraft, antagelig på vårparten 2021.

Regjeringen forhandler om en permanent frihandelsavtale og detaljene er ikke kjent. Det er likevel klart at en slik avtale vil ha dårligere betingelser enn EØS-avtalen og at det blir innført nye handelsbegrensninger 1. januar 2021. Britiske statsborgere vil ikke lenger få automatisk rett til å arbeide i Norge, men må følge regelverket for tredjelands borgere. Dette medfører nye prosedyrer og utgifter for bedriftene som benytter seg av britiske tjenesteytere.

Forholdet mellom EU og Storbritannia

EU og Storbritannia ble på overtid enige om en avtale i julen.  Denne avtalen har stor betydning for Norge fordi vår økonomi er så sammenvevd med den europeiske.

Les mer her: Enighet mellom Storbritannia og EU om Brexit-avtale (24.12.20)

I tillegg forlater britene EUs tollunion, noe som vil medføre store køer på grensen mellom Storbritannia og Frankrike på grunn av nye tollprosedyrer. Britiske myndigheter anslår selv at 7.000 trailere vil bli stående i kø og at køene kan strekke seg kilometerlangt over flere dager. Trailere med norske varer vil bli stående i de samme køene.

 

Les mer

Se NHOs sjekkliste for bedrifter
Brexit - NHOs temaside