Tjenesteeksport vokser raskest

Publisert

To tredeler av norsk tjenesteeksport er maritime og offshore-tjenester. (Foto: Tom Haga, Norsk olje og gass).

To av tre eksportbedrifter eksporterer tjenester. Og to tredeler av eksporten er innen maritime og offshore-tjenester. Det viser en ny rapport om betydningen av tjenestehandel for Norge.

Rapporten, som er utført av Menon Economics for NHO, ble presentert på et frokostmøte tirsdag. Den tar for seg omfang og betydning av handel med tjenester for Norge – med et særlig fokus på TISA-avtalen. Norge deltar sammen med 49 andre WTO-medlemmer (28 EU-land) i forhandlingene om en flerstatlig avtale om handel med tjenester – Trade in Services Agreement (TISA).

Les rapporten: Omfang og betydning av handel med tjenester for Norge - med et særlig fokus på TISA-avtalen

Funn i rapporten:
  • 5 av 10 bedrifter forventer at tjenesteksport vil bli viktigere.
  • 2 av 3 eksporterer både varer og tjenester.
  • Tjenesteeksporten er i hovedsak havbasert, det vil si skipsfartstjenester, deepsea og offshorevirksomhet.
  • 70 % av tjenestene eksporteres til EØS-området.
  • Bedriftene forventer størst vekst utenfor Europa og da i første rekke i Asia.

Flere av tallene fra rapporten er hentet inn gjennom spørsmål til NHOs medlemsbedrifter, med tilleggsspørsmål til økonomibarometeret.

Størst effekt på sikt

Rapporten slår fast at en TISA-avtale vil ha en positiv, men begrenset effekt på kort sikt. Effekten forventes å øke fremover når tjenesteeksporten utenfor Europa øker og flere blir medlemmer av TISA. Av 50 TISA-land er 21 utenfor EØS-området.

Bedriftene er positive til en TISA avtale. Økt markedsadgang og like konkurransevilkår er viktigste årsaker. For bedriftene er det viktig at Norge deltar i forhandlingene fordi en da får promotert norske posisjoner og norske bedrifter blir ikke diskriminert på det internasjonale markedet. Økt markedsadgang i nye markeder, for eksempel i Asia, er viktig for næringslivet.