NHO

Innhold

Tony Blair: Uklokt å ikke forberede seg på "no-deal"

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

Tony Blair møtte norske bedriftsledere i Oslo denne uken for å diskutere brexit. Til høyre NHOs Tore Myhre. Foto: Håvar Haug/Haugvar AS

Selv om Tony Blair mener et no-deal scenario i oktober er lite sannsynlig, er han tydelig på at det vil være uklokt ikke å forberede seg på nettopp det.

Den tidligere britiske statsministeren Tony Blair var klar i sin tale om brexit da han, på invitasjon fra blant andre NHO, besøkte Oslo mandag.

Blair tror ingen britisk statsminister vil våge å gå inn for "no-deal" uten en ny folkeavstemming. Og dermed er en ny avstemming kanskje nærmere enn det man skulle tro. Det er rett og slett en for stor politisk risiko knyttet til det å skulle gå ut av EU uten en avtale, mener Blair. 

Relevant for Norge

Mandag møtte Blair et knippe norske bedrifter for å gi sitt perspektiv på brexit, britenes forhold til EU, og erfaringer som kan være relevante for norsk næringsliv. Næringsministeren var også til stede og fortalte hvordan Norge forbereder seg på en britisk uttreden av EU.

Blair pekte på at det er vanskelig å få folk til å bry seg om økonomiske argumenter. Selv om de langsiktige økonomiske konsekvensene er alvorlige, har ikke Storbritannia seilt ut i en umiddelbar økonomisk krise. Eksempelvis er arbeidsledigheten for tiden lav.

-  Men ser man nøyere etter, er bildet i ferd med å endre seg. Faresignalene viser seg blant annet gjennom et lavt investeringsnivå, sa Blair, og viste samtidig til at tech-bransjen i UK, som er ledende i Europa, strever med rekrutteringen.

Bedrifter angrer

Blair viste også til at mange bedrifter i Storbritannia nå angrer på at de ikke engasjerte seg mer aktivt i debatten da den gikk. Blir det en ny avstemning, kommer nok bedrifter til å være mer aktive, tror han.

Han var også opptatt av den irske grensen, som er en kompliserende faktor i det hele, med potensielt store politiske konsekvenser.

 

Britisk vakuum                                                                                                                                              

Blair viste til at brexit handlet om mye annet enn selve saken. Både immigrasjon og tiår med anti-europeisk kampanje ledet an av britisk presse, er viktige faktorer her.

Mens verden endrer seg raskt, befinner britene seg i et slags vakuum, hvor det eneste man snakker om er brexit.

– Mitt råd er at en ikke må plassere seg selv i en slik situasjon som britene har gjort, slo han fast.

Tony Blair mener også det er urovekkende med den økende populismen man ser i verden, både fra høyre- og venstre-siden i politikken. Det er viktig å adressere utfordringene som globaliseringen har brakt med seg, og som folk opplever som utfordrende. Både Norge og Storbritannia spiller en rolle i dette, med å skulle bevare det internasjonale systemet og felleskapet.

Optimist

Blair mente at det fremdeles var en mulighet for at britene faktisk vil bli i EU, selv om dette ble sagt med henvisning at han er optimistisk som person.

Arrangementet ble avholdt i samarbeid mellom NHO, Danske Bank og First House. Samtalen ble ledet av direktør i NHOs internasjonale avdeling, Tore Myhre.

-  NHO er svært fornøyd med å få Blair til Norge for å snakke om Brexit. Han advarer mot de alvorlige konsekvensene av at Storbritannia kan forlate EU uten en avtale 31. oktober, noe også norske bedrifter må forberede seg på, sier Myhre.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: