Utenriksministeren om internasjonal handel i koronatiden

Publisert

Foto: POOC/NHO.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide møtte NHOs medlemsbedrifter i et nettmøte om hvilke konsekvenser koronakrisen kan ha for globale verdikjeder og handelspolitikk.

Utenriksministeren understreket viktigheten av internasjonal handel. Hun advarte også om faren for økende proteksjonisme fremover og pekte på hvor viktig EØS-avtalen er for oss, spesielt i den situasjonen vi står i nå. Hun understreket at UD er opptatt av å hjelpe bedrifter i utlandet for å løse de problemer de møter, og oppfordret bedriftene til å melde fra.

Kontakt NHO om din bedrift opplever utfordringer med internasjonal handel

Utenriksministeren svarte på spørsmål fra NHOs medlemsbedrifter om hvordan UD nå jobber for å hjelpe norske bedrifter i utlandet med markedsadgang og omstilling.  

I tillegg til Eriksen Søreide var administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli tilstede for å snakke om hvordan norske bedrifter opplever koronasituasjonen, hva Innovasjon Norges utekontor gjør for å hjelpe og hvordan fremtiden ser ut 

Direktør ved NHOs Brusselkontor, Ingebjørg Harto snakket om hvordan EU nå jobber og ulike tiltak som er i innført i europeiske land  

NHO inviterer jevnlig til direkteoverførte nettmøter for våre medlemsbedrifter relatert til koronaviruset. Følg med på NHO.no for neste møte. 

Se opptak fra medlemsmøtet på arbinn.no (kun for medlemmer)