Viktig avtale med Storbritannia signert

Publisert

Ole Erik Almlid

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

Næringsminister Iselin Nybø har signert frihandelsavtalen med Storbritannia – den mest omfattende avtalen Norge har med noe enkeltland. Den nye frihandelsavtalen er godt nytt for norske bedrifter og norske arbeidsplasser.

Regjeringen har signert den nye avtalen som sikrer forutsigbarhet i handelen med Storbritannia. Avtalen ble undertegnet sammen med EFTA/EØS-landene Island og Liechtenstein på ettermiddagen torsdag 8. juli. Dette var nødvendig etter at landet forlot EU og EØS-avtalen. Avtalen er svært viktig for hele næringslivet da Storbritannia er vår viktigste handelspartner etter EU.

- Norges eksport til Storbritannia utgjør over 200 milliarder kroner i året, så dette er vår viktigste avtale etter EØS, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

Det er samtidig viktig å minne bedriftene om at avtalen ikke er like god som EØS-avtalen, som sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital. Det vil derfor oppstå mange praktiske utfordringer i hverdagen fremover, som nye godkjenningsordninger, krav og prosedyrer.

- Det er stor forskjell mellom frihandelsavtalen med britene og EØS-avtalen. Det ville ikke vært mulig å få til en like god markedsavtale som EØS, og forholdet til Storbritannia blir ikke like sømløst som til EØS-land. Det vil oppstå praktiske utfordringer for norske bedrifter i hverdagen fremover, som nye godkjenningsordninger, krav og prosedyrer.  Bedriftene har likevel fått viktig forutsigbarhet og konkurrerer ikke lenger på dårligere betingelser enn EU-bedrifter på det britiske markedet, sier Almlid.

Avtalen er et godt grunnlag for ytterligere å forsterke vårt gode samarbeid med Storbritannia

- Forutsetningene er nå lagt for at handelen med Storbritannia kan fortsette å vokse. Det er spesielt viktig at vi har fått en avtale for tjenester. Vi ser store muligheter innen maritim sektor og særlig knyttet til det grønne skiftet, der Storbritannia skal gjøre store investeringer fremover. Signering er derfor viktig for satsingen i norske bedrifter og arbeidsplasser, avslutter Almlid.