Viktig avtale med Storbritannia

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

Den nye frihandelsavtalen med Storbritannia er godt nytt for norske bedrifter og norske arbeidsplasser. - Nå legger vi til grunn at Stortinget ikke tar ferie før avtalen med Storbritannia er ratifisert. Det sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Den nye frihandelsavtalen med Storbritannia er godt nytt for norske bedrifter og norske arbeidsplasser. - Nå legger vi til grunn at Stortinget ikke tar ferie før avtalen med Storbritannia er ratifisert. Det sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Regjeringen har på overtid landet den nye avtalen som sikrer forutsigbarhet i handelen med Storbritannia. Dette var nødvendig etter at landet forlot EU og EØS-avtalen. Avtalen er svært viktig for hele næringslivet da Storbritannia er vår viktigste handelspartner etter EU. Eksporten vår til Storbritannia utgjør over 200 milliarder kroner.

- Nå skal vi gjennomgå avtalen nærmere, men vårt inntrykk er at dette er en ambisiøs og balansert avtale, uttaler Almlid. I forhandlinger må man gi og ta, og noen av våre forventninger er ikke innfridd. Vi hadde for eksempel håpet på økt markedsadgang for sjømatnæringen. Samtidig ser det ut til at avtalen på noen områder går noe lenger enn britenes avtale med EU. Det er spesielt viktig å få en god avtale for tjenester, og avtalen legger opp til at man kan reise og jobbe i inntil 90 dager om gangen uten å måtte søke visum.

Det er samtidig viktig å minne bedriftene om at avtalen ikke er like god som EØS-avtalen, som sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital. Det vil derfor oppstå mange praktiske utfordringer i hverdagen fremover, som nye godkjenningsordninger, krav og prosedyrer.

Nå er det viktig å se fremover og avtalen er et godt grunnlag for ytterligere å forsterke vårt gode samarbeid med Storbritannia. Vi ser for eksempel store muligheter innen maritim sektor og særlig knyttet til det grønne skiftet, der Storbritannia skal gjøre store investeringer fremover og der norske bedrifter står klare til å bidra.

Ytterligere informasjon

Hovedomtale regjeringen.no

Proposisjon med innledning