Webinarserien "Norge i Verden"

Publisert

I denne rekken av arrangementer setter vi søkelyset på internasjonale spørsmål av stor viktighet for norske bedrifter og samfunn.  

Norge er en av verdens mest åpne økonomier. Vi vet at vår velstand og vekst er avhengig av en åpen og regelstyrt verdensorden rundt oss. I gjenoppbyggingen av økonomien etter korona blir følgelig hva som skjer internasjonalt av stor betydning for hvor godt vi lykkes. 

Seminarene vil dekke ulike tema og blir løpende annonsert på NHOs hjemmesider. 

 

Tidligere webinar

Webinar om gjenoppbyggingen av Ukraina 

Koronakrisen i et globalt perspektiv (medlemsmøte)

Hvilke konsekvenser kan koronakrisen ha for globale verdikjeder og handelspolitikk?

Medvirkende:

Ine Eriksen Søreide, utenriksminister

Håkon Hauglie, administrerende direktør i Innovasjon Norge

Se webinaret i opptak her (innlogging på arbinn.no, kun for medlemmer)

 

Norge etter korona - sterkest alene?

Er selvforsyning og korte verdikjeder svaret på korona? Er gjenreising av samfunnet avhengig av å samhandle mer med andre land? 

Medvirkende:

Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet

Håkon Mageli, konserndirektør for kommunikasjon og Corporate Affairs i Orkla, og lder for NHOs handelspolitiske utvalg

Mari Sundli Tveit, politikkkdirektør i NHO

Se webinaret i opptak her (tilgjengelig for alle)

 

EUs plan for gjenoppbygging av Europa

Hva ligger i EUs "recovery plan" og hvilke muligheter gir det norske bedrifter? 

Medvirkende: 

Rønnaug Sægrov MysterudNorsk Hydros Brusselkontor

Ingebjørg Harto og Andreas Engen Willersrud, NHOs Brusselkontor

 

Kina etter pandemien

Hvordan opplever internasjonale selskaper Kinas håndtering av Covid-19 og i hvilke sektorer vil vi se vekst etter Covid-19? Hvordan påvirker internasjonale spenninger handel og investeringer i Kina? 

Medvirkende: 

Glen Mikkelsen og Heidi Berg fra Dansk Industris kontor i Shanghai (DI Asia Base)

 

Status i brexit-forhandlingene - hva skjer videre? 

Hvordan vil norske bedrifter påvirkes av brexit-forhandlingene? Hvor står forhandlingene mellom EU og Storbritannia, samt Norge og Storbritannia?

Medvirkende:

Georg Riekeles, rådgiver for Michel Barnier, EUs sjefsforhandler for brexit

Jan Farberg fra Nærings- og fiskeridepartementet som sitter tett på frihandlingsforhandlingene fra Norges side

Ingebjørg Harto, direktør NHOs Brusselkontor

 

Klimahåndtering og korrupsjon

Hvordan kan man forebygge maktmisbruk og korrupsjon i grønne prosjekter?

Medvirkende:

Mari Sundli Tveit, NHO
Guro Slettemark, Transparency International Norge

Lene Svenne, Vice President, Kongsberggruppen ASA
Morten Torkildsen, Wilhelm Wilhelmsen Holding ASA
Sven Mollekleiv,  DNV GL
Per Brevik, HeidelbergCement

Cathrine Dehli, Cognite og leder av NHOs forum for bærekraft

(lenke til opptak kommer)