NHO

Innhold

Slik forbereder du deg på brexit

Nyhet

Publisert

#205

Dette må du ha klart før 31. oktober.

Brexit skaper usikkerhet om de fremtidige handelsforbindelsene mellom Norge og Storbritannia både på kort og lang sikt. Det er svært viktig at du setter deg inn i de endringene som brexit kan medføre for din bedrift. Her er noen overordnede punkter som hjelpe deg starte prosessen.

Vi har også laget en veileder som blir løpende oppdatert. Veilederen er ikke uttømmende.

Overordnede råd:

 • Vurder hvordan bedriften din kan bli berørt direkte
 • Vurder mulige indirekte konsekvenser, som at leverandører eller kunder blir påvirket.
 • Vær klar over at mange på britisk side, myndigheter og bedrifter, er dårlig forberedt.
 • Har bedriften tidskritiske leveranser som kan bli berørt av grensekaos og forsinkelser ved grensen?
 • Dersom virksomheten kjøper komponenter fra lokale leverandører, har bedriften vurdert å skaffe en oversikt over hvor de henter sine innsatsfaktorer fra (leverandørerklæring)?
 • Er bedriften involvert i varestrømmer som går til eller fra UK via EU?
 • Kan det oppstå juridiske komplikasjoner knyttet til forsikringer, kontrakter, godkjenninger, sertifikater etc.?
 • Det er du som importør og/eller eksportør som har ansvaret for å sette deg inn i det til enhver tid gjeldende regelverk. Hvilke forberedelser du må gjøre vil avhenge av produktet og dine behov som importør eller eksportør.
 • Har bedriften personell som er bosatt i Storbritannia og som er innleid eller arbeider på prosjekter i Norge?
 • Hva slags forhåndsregler kan bedriften ta?
 • Tett kontakt med britiske kunder
 • Er det aktuelt å forskyve leveranser?
 • Er det behov for ekstra lagerkapasitet?
 • Er det behov for ekstra rådgivning og ekspertise?
 • Hvilke logistikkutfordringer kan bedriften stå overfor?

Er du interessert i hva som foregår i Brussel? Meld deg på NHOs nyhetsbrev.