Brexit skaper usikkerhet for batterieventyret – behov for politisk innsats

Publisert

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, næringsminister Iselin Nybø og administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid

Handelsavtalen mellom EU og Storbritannia innebærer at elbiler som blir produsert med norske batterier i EU, kan bli ilagt 10 prosent toll når de selges til Storbritannia - og omvendt. 

-Dette er en uheldig bivirkning av Brexit. Hvis ikke dette løses politisk, risikerer vi at det blir knyttet usikkerhet til deler av det norske batterieventyret, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

- Industrien står akkurat nå foran viktige investeringsbeslutninger og trenger trygghet og forutsigbarhet. Jeg er glad for at både næringsministeren og utenriksministeren har grepet resolutt fatt i denne saken og vil jobbe aktivt for en løsning.

Produksjon av elektriske batterier kan bli det første, store, grønne veksteventyret i Norge på 2020-tallet. Verdikjeden kan skape tusenvis av arbeidsplasser og omsette for 90 milliarder kroner i året allerede i 2030.  

Utfordringen er at opprinnelsesreglene i handelsavtalen mellom EU og Storbritannia tilsier at batteriet må være produsert ett av disse stedene for at elbiler skal kunne omsettes tollfritt i hverandres markeder. Dette gjelder ikke for batterier til biler som produseres i EU for salg i EU.

NHO understreker at dette ikke vil ha betydning for satsingen for de aktørene som retter seg mot andre markeder enn europeisk elbilindustri, noe viktige aktører gjør. Aktørene vil med andre ord i ulik grad bli berørt, men reglene er uheldige for industrien samlet.

- En løsning er mulig, så NHO utfordrer regjeringen til å bruke EØS-avtalen og alle kontakter for å sikre like konkurransevilkår for en framtidsrettet norsk næring. Det er behov for betydelig og rask politisk innsats og engasjement rettet mot både Brussel og London, sier Almlid.

Dette er et avgjørende øyeblikk for at norsk batteriproduksjon skal kunne få fotfeste på det europeiske markedet.   

- Det er gode argumenter å bruke i både Brussel og London. Etterspørselen etter batterier er stor, og det europeiske elbil-markedet trenger en trygg og kompetent leverandør som Norge.

Den europeiske bilindustrien ønsker dessuten norske leverandører. Og norske batterier produsert på utslippsfri vannkraft bidrar til komplette grønne verdikjeder i tråd med ambisjonene i EUs grønne omstilling og klimamål.