NHO

Innhold

Brexit for bedrifter

Storbritannia forlot det indre marked 31. januar 2020. Fra og med 1. januar 2021 vil et nytt regime gjelde for EU- og EØS-landenes forhold til Storbritannia.

Storbritannia forlot EUs indre marked 31. desember 2020. EU og Storbritannia er enige om en frihandelsavtale. Det er ikke Norge og Storbritannia. Norske bedrifter må forberede seg på den nye situasjonen.

Status for brexit

Dette skjer nå

  • Overgangsordningen varer til 31.12.20
  • Frihandelsavtalen mellom NO-UK er ikke på plass til 01.01.21
  • Midlertidig nødløsningsavtale skal forhindre toll på varer
  • EU og UK er enige om en avtale
  • Bedrifter må være forberedt på mange endringer fra 01.01.21