NHO

Innhold

Brexit for bedrifter

Storbritannia forlot det indre marked 31. januar 2020. Fra og med 1. januar 2021 vil et nytt regime gjelde for EU- og EØS-landenes forhold til Storbritannia.

Storbritannia forlot EUs indre marked 31. desember 2020. EU og Storbritannia er enige om en frihandelsavtale. Det er ikke Norge og Storbritannia. Norske bedrifter må forberede seg på den nye situasjonen.

Status for brexit

Dette skjer nå

  • Avtalen mellom EU-UK kom på plass 24.12.20
  • Siden 01.01.21 er det meldt om flere utfordringer på grensene
  • Frihandelsavtalen mellom NO-UK forhandles fortsatt
  • Midlertidig nødløsningsavtale skal forhindre toll på varer
  • På alle andre områder gjelder store endringer for bedriftene

Hva er forskjellen mellom EU-medlemskap, EØS-avtalen og EU og Storbritannias handels- og samarbeidsavtale?

Her kan du se en enkel oversikt over de største forskjellene mellom fullt EU-medlemskap, EØS-avtalen og EU og Storbriannias handels- og samarbeidsavtale.