Brexit for bedrifter

Storbritannia forlot det indre marked 31. januar 2020. Etter det er det ikke lenger EØS-avtalen som regulerer forholdet mellom Norge og Storbritannia. I juni 2021 ble det ferdigforhandlet en ny avtale som vil regulere det fremtidige forholdet mellom de to landene.

Brexit: Hva skjer nå?

Frihandelsforhandlingene mellom EFTA/Norge og Storbritannia ble ferdigstilt 04.06.21. Les mer om næringslivets reaksjoner her.

Status for brexit

Dette skjer nå

  • Avtalen mellom EU-UK kom på plass 24.12.20
  • Siden 01.01.21 er det meldt om flere utfordringer på grensene
  • Frihandelsavtalen mellom NO/EFTA-UK ble lagt frem 04.06.21
  • Avtalen ble vedtatt i Stortinget 17.06.21
  • Endringene trer i kraft når avtalen er undertegnet og ratifisert

Forskjell på EU, EØS og UK-avtalen

Her kan du se en enkel oversikt over de største forskjellene mellom fullt EU-medlemskap, EØS-avtalen, samt EU og Storbriannias handels- og samarbeidsavtale.