NHO

Innhold

Brexit-usikkerhet kan vare til oktober

Nyhet, Markedsadgang, NHO Brussel

Publisert

#205

Alle alternative muligheter ble stemt ned 1.april i det britiske Parlamentet.

EU-toppmøtet ga britene en ny utsettelse som kan vare helt til oktober. Utsettelsen skal være fleksibel slik at dersom Theresa May får brexit-avtalen gjennom i Underhuset før den tid, skal britene kunne forlate EU tidligere.

- Usikkerheten varer, og bedriftene må derfor fortsatt forberede seg på alle mulige utfall, sier Tore Myhre, internasjonal direktør i NHO. 

Brexit: Se NHOs sjekkliste for bedrifter.

Norge, Island og Storbritannia har blitt enige om en midlertidig avtale om handel med varer i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en utmeldelsesavtale.  Les avtalen her.

Handel og flytrafikk

- Det er svært positivt at norske myndigheter nå har fått på plass en midlertidig frihandelsavtale med Storbritannia. Dermed unngår norske bedrifter bl.a. toll på varer inn i Storbritannia. Det er imidlertid viktig å være klar over at denne avtalen er en enkel frihandelsavtale og er på langt nær like dekkende som EØS-avtalen. Vi oppfordrer derfor fortsatt bedriftene om å gå gjennom hva en ev. no-deal situasjon kan bety for dem, fortsetter Tore Myhre.

I tillegg er det forhandlet en luftfartsavtale som sikrer at flyene fortsatt skal kunne lande. Det forhandles også om en begrenset avtale for maritime tjenester. Disse avbøtende tiltakene vil være viktig, men det blir f.eks. ikke noen avtaler på tjenester generelt, og det er usikkerhet knyttet til mange juridiske spørsmål.

Må forberede seg

Bedriftene må derfor forberede seg på alle muligheter. Hvor utsatt er bedriften? Hvor befinner vi oss i verdikjeden? Har jeg underleverandører som blir rammet? Har jeg personell som skal reise eller oppholde seg i Storbritannia? Gjelder forsikringer, sertifikater, godkjenninger, kontrakter etc? Når EØS-avtalen ikke lenger regulerer forholdet mellom Norge og Storbritannia forsvinner grunnmuren for mye av aktiviteten og rettighetene som vi har tatt for gitt.

Se NHOs sjekkliste her

Vil du ha løpende oppdatering på brexit – abonner på NHO Brussels nyhetsbrev som kommer to ganger i uken. Klikk her