Spørsmål og svar om Horisont Europa

Dobbeltfinansiering og kombinering av tilskuddsordninger

Spørsmål:
Kan man overstige 50% tilskudd dersom midlene fra Horisont Europa kombineres med andre midler, f.eks. fra Forskningsrådet?

Svar:
Bedrifter kan motta opp til 70% tilskudd i støtte fra Horisont Europa. De samme kostnadene kan ikke dekkes fra annen offentlig støtte. Med andre ord, dobbeltfinansiering er ikke lov. Kombinering av tilskuddsordninger er imidlertid mulig gitt forutsetningen om at bedriften mottar 50% fra Horisont og at bedriften ellers kvalifiserer for inntil 70% støtteintensitet gjennom statsstøtteregelverket.

Spørsmål:
Går det et skarpt skille mellom hva Horisont Europa og Forskingsrådet kan støtte?

Svar:
Det går ikke et skarpt skille, men det er grenser for hvor mye støtte man kan få. Generelt så skal man ikke få dekket de samme kostnadene fra to offentlige ordninger. Om du skulle ha behov for ytterligere veiledning bes du kontakt med rådgivere i Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Spørsmål:
For EIC Accelerator er det et krav om at SMBer kan være maksimalt 49% VC-eid. Regnes Investinor som et VC-selskap?

Svar:
Det stemmer at VCer kan eie opptil 49% av en SMB, og ja, Investinor teller som et VC-selskap.

Hva innebærer det å delta i et EU-prosjekt?

Spørsmål:
Under webinar 2 refererte Jotne til egen kokebok for EU-prosjekter. Hvordan kan jeg få tilgang til denne?

Svar:
Kontakt NHOs kontaktperson for Horisont Europa, eller ta eventuelt direkte kontakt med Jotnes Kjell Bengtsson.

Viktige datoer

Spørsmål:
Jeg finner ikke oppdatert informasjon om viktige datoer for EIC Accelerator. Når og hvor kan jeg finne informasjon om når det er mulig å søke neste gang?

Svar:
EIC Accelerator er delt inn i to søknadssteg:

  • Steg 1 har en løpende søknadsfrist, som åpnes når programmet lanseres tredje uken i mars.
  • Steg 2 har søknadsfrist 9. juni og 6. oktober.
Spørsmål knyttet til andre ordninger og informasjon om andre webinarer?

Spørsmål:
Hva er status rundt STIM EU-ordningen?

Svar:
STIM EU-ordningen videreføres for Horisont Europa. For mer informasjon kan du ta kontakt med Bente Bakos v/Forskningsrådet, bba@rcn.no.

Spørsmål:
En av foredragsholderne nevnte et kommende seminar beregnet for vareproduserende og prosessindustri. Hvor finner jeg mer informasjon om dette?

Svar:
For mer informasjon om seminaret bes du ta kontakt med NCP Karin Totland på kt@rcn.no.