NHO

Innhold

Brexit tidslinje

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

Klokker i en hall med mye folk.

Under følger en liste med de viktigste datoene knyttet til brexit.

Om EU og den britiske regjeringen ikke blir enige om en utmeldingsavtale innen 29. mars kommer Storbritannia til å forlate EU uten noen form for utmeldingsavtale. Les mer om hvordan din bedrift kan forberede seg på brexit her .

 

2019

29. januar stemte det britiske parlamentet for et vedtak som sier at statsministeren skal søke en alternativ løsning for den irske grensen i utmeldingsavtalen med EU. Et flertall stemte samme dag for et ikke bindende vedtak som sier at Storbritannia ikke kan forlate EU uten en utmeldingsavtale. EU har gjentatte ganger klart utrykt at det ikke er et alternativ å reforhandle avtalen. Les mer her.

 

Veien videre

Februar

Theresa May må igjen prøve å forhandle frem en avtale angående et alternativ for en løsning for den irske grensen. Lykkes hun med dette blir den trolig presentert så raskt det lar seg gjøre.

7. februar besøker May Brussel for å møte både Kommisjonens president og Rådets president.

Les mer her.


13. februar

May har gitt utrykk for at hun kommer til å adressere parlamentet denne dagen om hun ikke har lykkes med å sikre en revidert avtale før.

Les mer her.

 

14. februar

Dersom May presenterer et nytt forslag 13. februar vil hun ta denne opp til debatt og la parlamentet gjøre endringer på forslaget. Parlamentet vil igjen få en sjanse til å stemme over hennes brexit plan, og å revidere endringer som ikke vant frem den 29. januar.  

Det er da mulig å holde "veiledende avstemninger" for å kartlegge hvilke alternativer som kan få flertall, eventuelt undersøke muligheten for et flertall for å utsette artikkel 50 fristen (29. mars) for å unngå å forlate EU uten at en avtale er på plass.

Les mer her og her.

 

Senere i februar

En ny avstemning om Mays (nye) brexitavtale må bli holdt i det britiske parlamentet. Dette må gjøres før Europaparlamentet skal kunne behandle utmeldelsesavtalen.

Les mer her.

 

Februar/mars

Dersom det britiske parlamentet har godtatt en tilbaketrekningsavtale må Europaparlamentet stemme over tilbakekallingsavtalen i plenum. Avtalen må også vedtas av Rådet med et kvalifisert flertall bestående av 72% (20) av de resterende 27 medlemsstatene og som representerer 65% av befolkningen.

Samtidig kan eventuelle juridisk tvilsomme elementer i utmeldelsesavtalen også bli henvist til EU-domstolen.

Les mer her.  

 

21. til 22. mars 

Det siste Europarådsmøte som Storbritannia kan delta på blir avholdt.

Les mer her her.

 

Fredag 29. mars klokken 23:00 britisk tid

Storbritannia forlater EU.

Utmeldelsen av EU gjennomføres etter den avtalen som foreligger om dette som har kommet på plass mellom EU og Storbritannia, eller uten noen avtale, kjent som "hard brexit" hvis ingen avtale foreligger. Brexit datoen kan også bli utsatt.

Les mer her. Les mer om utsettelse her.

 

30. mars og videre

Dersom utmeldingen går etter planen vil overgangsperioden og gjennomføringsperioden for utmeldingen på 21 måneder vær i gang. Forhandlinger om handel og fremtidige relasjoner vil også kunne starte.

Les mer her.

 

23. til 26. mai

Europaparlamentsvalg. Etter planen skal Storbritannia ikke delta på dette valget, men dersom utmeldingen blir utsatt er dette noe usikkert.

Les mer her.

 

2020

31. desember

Om alt går etter planen vil dette være siste dag for overgangsperioden.

Les mer her.

 

2021

1. januar

Avtale om det fremtidige forhold trer i kraft.

Les mer her.

 

 

Les mer om tidslinjene:

Financial times

Mirror

BBC

Parliament.uk

 

Les mer om brexit her:

BBC

EU

 

 

*****************************************************************************************

Artikkelen er forfattet av NHO Brussel. Innholdet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.