Europanytt 03.06.2022

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens nyhetsbrev kan du lese om at NHOs brusselkontor diskuterte hydrogen i Europaparlamentet, svenske Fredrik Persson ny president i BusinessEurope, EUs 6. sanksjonspakke, russiskpositive lobbyister utestenges og at Finland åpner raskere immigrasjonstjeneste for faglærte.

NHOs brusselkontor diskuterte hydrogen i EuropaparlamentetEU reviderer for tiden gassmarkedsreguleringene sine for å legge til rette for et europeiske hydrogenmarked. Torsdag avholdt saksordfører Jerzy Buzek et rundebord i Parlamentet for å få innspill fra industriaktører og miljøorganisasjoner. NHO brukte anledningen til å fremme fellesposisjonen vi har sammen med LO om gasspakken. Vårt viktigste poeng er teknologinøytralitet, altså at EU tillater alle typer lavkarbonhydrogen i fasen der en bygger opp hydrogenmarkedet.

Norge er et fullverdig medlem av det indre markedet, og det er viktig for oss å bli involvert og ansett som en likeverdig partner i planleggingen og utviklingen av Europas hydrogeninfrastruktur. 

Les mer om gasspakken her

Les NHOs fellesposisjon med LO om gasspakken her

 

Svenske Fredrik Persson valgt som president i BusinessEuropeFredag 3. juni ble Fredrik Persson enstemmig valgt som president i BusinessEurope. Inntil nylig var Persson president i Svenskt Näringsliv og er blant annet styrelder i Ellevio AB samt i JM AB. Persson er den første skandinaviske presidenten i BusinessEurope. For Fredrik Persson er et konkurransedyktig næringsliv en forutsetning for fred og velferd, jobbskaping og for en sterk økonomi i et bærekraftig EU. Fredrik Persson har vært visepresident i BusinessEurope siden 2020. NHO støttet hans kandidatur og mener hans erfaring er det BusinessEurope trenger i disse vanskelige tider.

Les mer herLes om Fredrik Persson her

 

Kroatia innfører euro1. juni kunngjorde EU-kommisjonen og den europeiske sentralbanken at Kroatia kan slutte seg til eurosonen og ta i bruk euro etter å ha oppfylt en rekke fastsatte kriterier. Kroatia kan ta i bruk valutaen fra 1. januar 2023. Når Kroatia innfører euroen, øker antallet medlemsland i euroområdet til tjue. "I dag markeres en historisk milepæl på Kroatias europeiske reise, som gjenspeiler den målrettede innsatsen kroatiske myndigheter har gjort for å oppfylle kriteriene for inntreden i euroområdet," sier økonomikommissær Paolo Gentiloni i en uttalelse.

Les mer her

 

EUs 6. sanksjonspakke godkjent i dag og Europaparlamentet utestenger russiskstøttede lobbyister

I dag vedtok EU formelt den sjette sanksjonspakken. Den forbyr all handel med råolje og enkelte petroleumsprodukter fra Russland inn i EU. Det gjøres midlertidig unntak for import via rørledninger til de land som er spesielt avhengig av russiske oljeprodukter. Det blir også flere banker som utestenges fra SWIFT, blant andre Russlands største bank, Sperbank. Sanksjonspakken omfatter også ytterligere produkter, personer og firmaer. Europaparlamentet har også bestemt å stenge sine dører for russiskstøttede lobbyister. Forbudet gjelder alle selskaper basert i Russland og de som er registrert i "EU transparency register".Les mer her og her

 

Finland åpner raske immigrasjonstjeneste for faglærteDen finske immigrasjonstjenesten (Migri) åpnet 1. juni en ny hurtigtjeneste for en gruppe arbeidstakere. Den vil blant annet gjelde for entreprenører, IT-eksperter og de med høyere utdanning samt deres familiemedlemmer. Den nye tjenesten tar sikte på å begrense saksbehandlingstiden til to uker. Den nye ordningen er et viktig signal om det finske samfunnets vilje til å ønske internasjonale eksperter velkommen til Finland. 

 

Les mer her