NHO

Innhold

NHO Europanytt 04.09.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om tyske parlamentarikeres ønske om å skrinlegge Nord Stream 2, Frankrikes nasjonale stimuleringspakke, Brexit samt om EUs forsknings- og innovasjonsdager.

Tyske parlamentarikere tar til orde for å skrinlegge Nord Stream 2

I kjølvannet av forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikeren, Aleksej Navalnyj, har parlamentarikere fra hele det tyske politiske spekteret tatt til orde for å skrinlegge gassrørledningsprosjektet Nord Stream 2. Prosjektet har stor politisk og økonomisk betydning for Russland, som gjennom det statseide firmaet Gazprom vil kontrollere gassledningen, og således ha en viktig finger med i spillet rundt Europas energisikkerhet. Gassrørledningen er fra før av omstridt, bl.a. har USA innført sanksjoner mot den, og mange EU land har vært skeptiske til innflytelsen dette kan gi Russland over særlig tysk energisikkerhet.  Dette gir den tyske regjeringen nye utfordringer i avveining mellom energi-, utenriks- og geopolitikk.

Les mer her.

 

Brexit – mat og medisiner kan bli mangelvarer

Den manglende fremdriften i forhandlingene mellom EU og Storbritannia bekymrer bl.a. transportbransjen på begge sider. Og nesten uavhengig av hvilken avtale (om noen) man lander på, er man i de britiske havnene ikke godt nok forberedt på nye rammer for grensepasseringer.

Fire måneder før utløpet av overgangsperioden sa EUs sjef Brexit-forhandler Michel Barnier onsdag at EUs viktigste havner for handel med Storbritannia er klare for et nytt regime. Men "det er fortsatt bekymringer for beredskapen til noen viktige britiske havner".

Dette truer med å forårsake forstyrrelser og forsinkelser i forsyningskjeder som allerede er hardt rammet av virkningen av reisebegrensninger som følge av Covid-19. Medisiner og en del mat er spesielt utsatt for forsinkelser. Enheter og fortollingssteder i Storbritannia mangler fortsatt. Mens industrien anslår at det vil være behov for minst åtte slike steder der tollinspektører kan losse lastebiler og sjekke varer, er det så langt bare igangsatt bygging av et.

Les mer her.

 

Påmeldingen til EUs forskning- og innovasjonsdager åpnet denne uken

Årets forskning og innovasjonsdager i EU, Research & Innovation Days, finnes sted 22-24 september. Her skal man diskutere hvordan forskning og innovasjon vil være til nytte for Europas fremtid like før lanseringen av Horisont Europa i 2021, og det nye europeiske forskningsområdet (ERA).

Arrangementet samler beslutningstakere, forskere, gründere og andre interessenter for å diskutere og forme fremtiden for forskning og innovasjon i Europa.

Fjorårets arrangement hadde flere tusen påmeldte og flere hundre sto på venteliste. I år vil arrangementet være heldigitalt og uten begrensinger på antall deltakere. Program og talere ligger ute på EUs nettsider nå og påmeldingen har åpnet.

Se mer om arrangementet og meld deg på her

Frankrike lanserer stimuleringspakke på 100 milliarder euro

Torsdag 3. september la den franske regjeringen frem det som i statsminister Jean Castex' ord er Europas største redningspakke, BNP tatt i betraktning.

Den franske regjeringen understeker at til tross for utfordringene knyttet til koronakrisen, har krisen også åpnet for nye muligheter, spesielt med tanke på å se store nasjonale og globale utfordringer fra et nytt perspektiv. Gjenreisningen av Frankrike og EU har skapt et momentum, som kan bidra til å gjenoppbygge og fornye fransk økonomi, byråkrati og industri.

Stimuleringspakkens overordnede mål er å legge fundamentet for Frankrike anno 2030, og organiseres rundt tre søyler: en grønnere økonomi, økonomisk suverenitet og konkurransekraft samt omskolering og av kompetansebygging. Av de avsatte midlene, som tilsvarer en tredjedel av Frankrikes statsbudsjett, kommer 40% fra EUs gjenreisningspakke, Next Generation EU.

Les mer her.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: