Europanytt 10.06.2022

Publisert

Foto: Parlamentet.

I dagens nyhetsbrev kan du lese om at nøkkeldeler av Fi-for-55 ikke ble vedtatt i Europaparlamentet, forbud mot forbrenningsmotorer, luftfartutslipp inkluderes i ETS og at den tyske forbundskansleren advarer om "deglobalisering" etter krigen i Ukraina.

Nøkkeldeler av Fit-for-55 ble ikke vedtatt i Europaparlamentet
 

I en dramatisk votering aviste av Europaparlament forslaget til revidert kvotehandelssystemet ETS med 365 stemmer mot, 265 stemmer for, og 34 avholdende. Parlamentet ble deretter enige om å henvise saken, sammen CBAM og Social Climate Fund tilbake til miljøkomiteen. De tre direktivene er så sammenkoblet at de må ses under ett. 

Beslutningen om å forkaste ETS-rapporten kom etter at parlamentet vedtok en mer gradvis utfasing av frikvotene

Etter endringene ble fremmet, bestemte sosialdemokratene og de grønne for å stemme ned rapporten i stedet for å la en svekket versjon passere. Senere på kvelden kunngjorde miljøkomiteens leder at han vil prøve å forhandle en ny enighet innen to uker. "Vi gir oss selv 15 dager på å komme til enighet og stemme over denne viktige klimareformen 23. juni," skrev han på Twitter.

Les mer her og her

 

Forbud mot forbrenningsmotorer i 2035
 

Forhandlingsposisjonen til andre viktige Fit-for-55-files ble vedtatt under plenumssamlingen i Strasbourg i går. Både EU-kommisjonen og Europaparlamentet har nå besluttet at EU skal forby salg av nye forbrenningsmotorbiler fra 2035. Det er sannsynlig at Rådet vil gjøre det samme i slutten av måneden. Europaparlamentet vedtok også å det overordnede målet i forordningen om innsatsdeling – som dekker forurensning fra ikke-ETS-sektorer – fra 30 prosent til 40 prosent innen 2030.

Les mer her
 

 

Det ble også vedtatt at luftfartsutslipp skal inkluderes i ETS. Europaparlamentet vedtok et utvidet omfang fra Kommisjonens forslag; alle flyreiser som forlater Europa skal inkluderes i kvotesystemet. Frikvoter vil bli faset ut innen 2025, men det vil bli gitt kvoter som knyttes til flyselskapenes bruk av bærekraftig flydrivstoff (SAF).

Les mer om luftfart og ETS her

 

Den tyske forbundskansleren advarer om «deglobalisering» etter krigen i Ukraina

I går kom den tyske forbundskansleren Olaf Scholz med en advarsel om at verden er på vei mot en multipolar verdensorden som kan redusere internasjonal solidaritet og i verste fall føre til en mindre globalisert verden. Selv om han ikke refererte direkte til Kina og Russland, var budskapet klart. De to landene beveger seg for tiden nærmere hverandre for å utvikle en ny modell for internasjonale relasjoner. Selv om Vesten har vist en samlet holdning til den russiske aggresjonen i Ukraina, truer ettervirkningene av krigen internasjonalt samarbeid på flere fronter. Ettersom frykten for hungersnød, mangel på råvarer, energimangel og avbrutte forsyningskjeder øker, kan mange land i Afrika, Asia og Sør-Amerika føle seg "avskåret og glemt av resten av verden," sa Scholz.

Les mer her