NHO

Innhold

Europanytt 10.07.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Ursula von der Leyen, Angela Merkel, David Sassoli, Charles Michel. Foto: European Union

I dagens nyhetsbrev kan du lese mer om at Angela Merkel var i Brussel denne uken, Irland har tatt over ledelsen av Eurogruppen og om utviklingen i å finne enighet om EUs neste langtidsbudsjett og gjenreisningspakke.

B R E X I T 
Denne ukens "uformelle" diskusjoner mellom EU og Storbritannia om sitt fremtidige forhold ble i går avsluttet med "betydelige avvik" mellom de to sidene, ifølge Europakommisjonens talsperson. "Det skulle uansett være en uformell diskusjonsrunde denne uken," sa den britiske statsministerens talsperson. Britiske og EU-tjenestemenn involvert i samtalene, ble på forhånd enige om ikke å gi en detaljert kommentar til forhandlingene denne gangen. Denne litt uvanlige tilbakeholdenheten kan ses på som et tegn på at samtalene kan være i ferd med å bevege seg i substans. Diskusjonene fortsetter neste uke i Brussel.

EU-kommisjonen la i går også frem kommunikasjon til hjelp for nasjonale myndigheter, bedrifter og borgere med å forberede seg på de uunngåelige endringene som vil oppstå ved slutten av overgangsperioden for brexit. Det vil bli endringer i forholdet mellom EU og Storbritannia fra 1. januar 2021 - uavhengig av om en avtale om et fremtidig partnerskap er inngått eller ikke.

Les mer her

Angela Merkel i Europaparlamentet
Denne uke dro Angela Merkel på sin første reise utenlands under koronaepidemien – til Brussel – hvor hun blant annet presenterte det tyske formannskapets program for Europaparlamentet. Merkel høstet stående applaus for sin presentasjon hvor hun særlig vektla betydningen av Europeisk solidaritet og fortsatt utjevning som en viktig investering også i gjenoppbyggingen av økonomien etter korona. Hun har sammen med den franske president Macron foreslått et gjenoppbyggingsfond på 500 mrd. EUR. Merkel var i tillegg opptatt av at kommisjonens foreslåtte Grean Deal vil være sentral som vekststrategi i gjenoppbyggingen sammen med en helt nødvendig digital transformasjon. Hun avsluttet med å peke på at Tyskland i sitt formannskap vil ha fokus på betydningen av å sikre Europas frihet og identitet i en utrygg verden gjennom en sterk sikkerhets- og utenrikspolitikk.

Les mer her

Hydrogenstrategi lagt frem denne uken
EU-kommisjonen la denne uken frem sitt forslag til hydrogenstrategi. Kommisjonen legger her opp til et svært ambisiøst løp for å øke bruken av utslippsfri hydrogen i Europa. Det anslås at 80 prosent av gassmarkedet i 2050 vil bestå av ulike utslippsfrie gasser, der hydrogen blir den soleklart viktigste. I strategien legges det opp til at hydrogen som andel av samlet energibruk skal vokse fra dagens 2 prosent til 13-14 prosent innen 2050. Strategien vektlegger særlig hydrogen produsert med elektrolyse basert på fornybar energi, såkalt grønt hydrogen. Likevel anerkjenner kommisjonen at det på kort- og mellomlang sikt vil være nødvendig å bruke blått hydrogen fremstilt av naturgass med karbonfangst og -lagring for å bygge et hydrogenmarked og sikre tilstrekkelige volumer for bruk i tungtransport, industri, maritim sektor m.mer.

Les mer her

Irland overtar ledelsen av Eurogruppen
Eurogruppen består av finansministrene i alle Euroland og gruppen møtes regelmessig. I går ble Irlands Paschal Donohoe valgt til ny president i en hemmelig digital avstemning. Donohoe vil begynne sin periode på to og et halvt år på søndag, og etterfølger Mário Centeno fra Portugal. Han beseiret overraskende Spanias Nadia Calviño. Hun var sett på som favoritt både på bakgrunn av sin erfaring, også fra EU/Brussel, kompetanse, at hun var støttet av alle de store medlemslandene og at hun ville vært den første kvinnen i denne posisjonen. Det antas at de deltagende nordeuropeiske landene og østeuropeiske støttet Donohoe, og anses som en "seier" for små land.

Les mer her.

Kompromissforslag om langtidsbudsjett og gjenoppbyggingsplan lagt frem i dag
EU avholder neste uke sitt første fysiske toppmøte siden februar, for å drøfte og forhåpentligvis bli enige om, sitt neste langtidsbudsjett MFF (Multiannual Financial Framework) og gjenreisningspakke Next Generation EU. Etter flere uker med hektisk møteaktivitet med lederne i de ulike medlemslandene, la i dag la Rådspresident Charles Michel frem sitt kompromissforslag til budsjett og gjenreisningspakke, en såkalt "forhandlingsboks".

Forslaget opprettholder Kommisjonen gjenreisningspakke på 750 mrd EUR, men reduserer MFF noe til 1074 mrd EUR. Reduksjoner innen programmer mer enn kompenseres ved at større midler fra gjenreisningspakken allokeres til disse budsjettpostene.

Det er til dels betydelig uenighet landene imellom både om innretningen og størrelsen på begge elementene og på hvordan bruken av tildelingene/lånene skal besluttes og kontrolleres. Både Kommisjonen og Tyskland er imidlertid særlig opptatt av å få til en enighet nå, for at midlene skal kunne distribueres så raskt som mulig og faktisk bidra til en gjenoppbygging av økonomien. Selv om enighet oppnås neste uke vil ikke midler være tilgjengelig før i 2021.

Se en oversikt over forslagene her

Neste uke i EU: 

  • Mandag: Utenriksministerne møtes i Rådet
  • Onsdag: Europaministerene møtes i Rådet
  • Mandag - onsdag: Kommiteemøter i Europaparlamentet
  • Fredag: Uformelt ministermøte for arbeids- og sosialministerene
  • Fredag - lørdag: Topplederne i EU møtes til møte i Det europeiske råd

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: