Europanytt 10.11.22

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foto: BusinessEurope

I dagens nyhetsbrev kan du lese om BusinessEuropes økonomiske prognoser, næringslivets forventninger til COP27, EUs innsatsfordelingsmekanisme, vedtak av EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv og Kommisjonens løsning på en raskere energiomstilling.

BusinessEurope ser mørkt på EUs økonomiske utsikt 

BusinessEurope har lansert sine prognoser for EUs økonomiske situasjon det neste året. Hovedtrekkene er at prisveksten er sterkere enn først antatt, betydelig lavere BNP-vekst og økt arbeidsledighet. Dette står i stor kontrast til forventningene som ble lagt til grunn i sommerens økonomiske prognose for 2023.  

Les prognosen her.

Les også NHOs økonomiske overblikk for tredje kvartal her.

 

Dette forventer europeisk næringsliv av COP27

COP27 går nå av stabelen i Sharm el-Sheikh. NHO og våre nordiske søsterorganisasjoner ønsker å få på plass ambisiøse målsetninger, inkludert markedsbaserte løsninger for global prising av CO2-utslipp.

Les den nordiske posisjonen på denne siden.

NHOs europeiske paraplyorganisasjon BusinessEurope har i sine forventninger til forhandlingene lagt vekt på at den europeiske konkurranseevnen og klimaambisjonene opprettholdes. Det er blant annet forventninger om å tette ambisjonsnivået mellom EU og dets handelspartnere, og til at G20-landene godtar like ambisiøse klimamål for 2030 som EU.      

Les BusinessEurope sin posisjon her.

 

EU enig om innsatsfordelingsmekanismen  

Innsatsfordelingsmekanismen setter nasjonale utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektorer i perioden 2021 - 2030. 2030 målet om å kutte 30% av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, økes til 40%. Kommisjonens forslag om forsterkede mål har fått støtte, men medlemslandene får mer fleksibilitet om hvor kuttene skal oppnås.  

Les mer her.

 

Parlamentet vedtar bærekraftsrapporteringsdirektivet

I dag ble EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv (CSRD) stemt gjennom i plenumssamling i Parlamentet (525 for, 60 mot, 28 avstående). Rådet forventes å vedta forslaget 28.november.  

CSRD vil kreve at alle børsnoterte selskaper og store selskaper i EU må rapportere om risiko og påvirkning på miljø og samfunn. Formålet er å gjøre bedrifter mer ansvarlige for sine innvirkninger, samtidig som investorer og offentligheten får tilgang til sammenlignbar, pålitelig og lett tilgjengelig informasjon om bærekraft. CSRD vil gjelde fra 1.januar 2024 og skje i tre trinn:

  • 1. januar 2024 for selskaper som allerede er underlagt direktivet om ikke-finansiell rapportering (NFRD) 

  • 1.januar 2025 for selskaper som ikke er underlagt NFRD 

  • 1.januar 2026 for børsnoterte små og mellomstore selskaper 

Les mer her.

 

Nye fremskritt i europeisk energiomstilling fra russisk gass 

Kommisjonen har presentert en ny midlertidig beredskapsforskrift som en del av REPowerEU. Kommisjonen foreslår å merke utbyggingsprosjekter av fornybar energiproduksjon som av “overriding public interest”. Formålet med dette er å forkorte tillatelsesprosedyrer for å fremskynde utbyggingen av bærekraftig energi og sikre energisikkerhet i EU. Beredskapsforskriften skal gjelde ett år, og dermed dekke tiden det vil ta å vedta og innføre fornybar energi direktivet som er under revidering.     

Les mer her.

 

Offentlig høring: Ecodesign - solcellepanelers miljøpåvirkning

Solcelleprodukter har en viktig rolle i dekarboriseringen av EUs fremtidige energisystem. Det er viktig å sørge for at nyinstallerte solcellepanelprodukter i EU er miljøvennlige. Kommisjonen inviterer derfor til en offentlig høring om behovet for en regulering av solcellepanelers miljøpåvirkning. 

Les mer og send dine forslag innen 16. desember.