NHO

Innhold

Europanytt 15.07.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese mer om forventningene til helgens toppmøte i Rådet, at Kommisjonen tapte for Apple og Irland i EU domstolen, om uenigheter om EUs 2030-mål og at prislappen på Brexit fortsetter å stige.

Enighet om budsjett på EU toppmøtet til helgen ?

EUs toppledere møtes som kjent til helgen for å diskutere sitt langtidsbudsjett 2021 – 2027 og gjenreisningspakken etter koronakrisen. Det har vært hektisk møteaktivitet mellom de ulike topplederne i forkant av møtet, og særlig den tyske forbundskansleren Angela Merkel ser ut til å ha tatt sitt ansvar for å få til en enighet før sommerferien i Europa på vegne av Tysklands formannskap alvorlig. Både franske Macron og italienske Conte har vært invitert på slottsmiddager, mens andre har vært i Berlin. Tyskland, som tidligere har tilhørt de tilbakeholdne mht. bevilgninger til mindre gunstig stilte medlemsland, tar nå til orde for både betydelig direkte støtte og lån til de hardest rammede økonomiene i EU; Italia, Spania og til dels Frankrike, raskt.

Det er fortsatt stor uenighet om både størrelsen på utbetalingene, og om det skal være kun lån eller også direkte støtte. I tillegg ønsker de landene som tar til orde for kun å gi lån; Danmark, Sverige, Nederland og Østerrike, å ha stramme rammer for hva støtten skal kunne gå til og ønsker til dels enstemmighet i Rådet for godkjenning av medlemslandenes investeringsplaner. Her legger Rådets president Charles Michels kompromissforslag opp til kvalifisert flertall, noe Tyskland og Frankrike støtter. Det er også uenighet om det enkelte medlemslands forhold til rettssikkerhet skal ha noe å si. Her er Ungarn og Polen særlig uenig.

Det er svært usikkert om det vil komme til noen enighet i møtet som antas å vare til søndag. Likevel er det grunn til å håpe på at man vil komme noen skritt videre slik at det kan være mulig å oppnå enighet før sommerferien for alvor setter inn i Europa. For gjenreisningen av økonomien og sjansene for mange bedrifter for å overleve gjennom høsten 2020 og våren 2021, vil det være avgjørende, noe også BusinessEurope, hvor NHO er medlem, fremholder i dag.

Les mer her og her 

 

Apple og Irland vinner første runde mot Vestager

EU domstolens "General Court" underkjente i dag EU-kommisjonens beslutning om å pålegge Irland å kreve tilbake 13 milliarder euro i ubetalte skatter pluss renter fra Apple. Dommerne avviste at Irland hadde gitt Apple ulovlig statsstøtte ved å ikke beskatte mesteparten av Apples globale fortjeneste som ble kanalisert gjennom dets selskap i Irland.

Alle de tre begrunnelsene kommisjonen anførte ble annullert. Konkurransekommisær Vestagers forsøk på å anse skatteavtaler mellom stater og enkeltselskaper som ulovlige subsidier, vant ikke frem i denne omgang. Denne politikken utløste spenninger mellom USA og EU allerede under President Obama.

Apple-saken er den tredje i en serie på flere beslutninger fra konurranemyndigheten i EU som utfordres i EU domstolen. Tidligere har domstolen opphevet avgjørelsen om Starbucks 'skattemessige behandling i Nederland, men sluttet seg til kommisjonens pålegg til Luxembourg knyttet til Fiat. Andre saker som involverer Amazon og Engie i Luxembourg er fremdeles ikke avgjort. Fiat har anket sin sak til EUs øverste domstol, European Court of Justice. Apple-saken forventes også bli anket dit. 14,3 milliarder euro vil forbli sperret i påvente av endelig dom.

Les mer her 

 

B R E X I T – kostbart for eksportbedriftene i Storbritannia

Når overgangsperioden utløper 31. desember er Storbritannia ute av det indre marked og tollunionen. Det vil da bli ordinære grensekontroller på grensene inn til EU, men Storbritannia har utsatt full kontroll av import fra EU til juli 2021 på de fleste varer, for å lette belastningen på bedriftene. Det er frykt for at kontrollen inn til EU vil føre til betydelige forsinkelser og ha negativ påvirkning på forsyningskjedene. Det er anslått at 400 millioner tollskjemaer må behandles hvert år, og britene etablerer et nytt IT-system for å takle dokumentasjonshåndteringen fra 1. januar 2021. Likevel er merkostnadene for bedriftene etter brexit beregnet til 13 milliarder pund årlig. I tillegg skal det bygges ny infrastruktur i 10 eller 12 havner, inkludert i Dover. Trailere som forlater Storbritannia eller ankommer EU-havn uten forhåndsgodkjent dokumentasjon, vil bli bøtelagt eller sendt tilbake til Storbritannia. Dette vil føre til betydelige køer og forsinkelser på veiene rundt havner i Storbritannia hvis et høyt volum av trailere ikke har riktig dokumentasjon.


Både britiske bedrifter og borgere oppfordres nå til å forberede seg på endringene de kommende månedene, gjennom en kommunikasjonskampanje til flere millioner pund.

Les mer her

 

Uenighet om nye 2030-mål blant EUs miljøministre

EUs miljøministre møttes mandag og tirsdag til en uformell videokonferanse for å markere starten på det tyske presidentskapet. På dagsorden stod diskusjoner om saker innenfor miljø- og klimapolitikken som vil prege rådets arbeid det neste halvåret. Herunder den europeiske klimaloven, biodiversitetsstrategien, handlingsplanen for sirkulærøkonomi og det pågående arbeidet med utarbeiding av forsterkede 2030-mål. Arbeidet med nye utslippsmål for 2030 antas å bli en krevende diskusjon i løpet av høsten. I en uttalelse signert Tsjekkia, Ungarn, Polen, Slovakia, Bulgaria og Romania som ble presentert i møtet, går det frem at disse landene ikke vil godta et forsterket mål for 2030 uten at det foreligger en grundig konsekvensanalyse som synliggjør konsekvensene av et nytt mål for EU, medlemslandene og for individuelle næringer som blir berørt av dette. Kommisjonens konsekvensanalyse forventes å være klar tidlig i høst, og ambisjonen er å vedta et nytt mål innen utgangen av 2020. I tillegg til de politiske sakene som ble diskutert ble ministrene enige om en felles uttalelse om at langtidsbudsjettet og gjenreisningspakken må ha en tydelig grønn profil og bygge opp under miljø- og klimamålene til EU.

Les mer her

Siste nyhetsbrev før sommerferien

Dette er det siste nyhetsbrevet vi sender ut fra NHO Brussel før sommerferien setter inn for fullt i Europa. Vi gjenopptar utsendelsen mot slutten av august når aktiviteten i Brussel tar seg opp igjen. Vi benytter anledningen til å ønske alle lesere en riktig god sommer !

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: