Europanytt 19.10.2022

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foto: Europakommisjonen

I dagens Europanytt kan du lese om Kommisjonens nye arbeidsprogram, EUs forslag om gasskjøp, trilogforhandlinger om Fit for 55 og debatten rundt atomkraftverk i Tyskland.

Interessert i Arktis? Vi inviterer til seminar!

Høsten 2021 la Europakommisjonen frem sin plan for Arktis. Siden da har vi opplevd økende geopolitiske spenninger i området, og klimaendringene blir stadig tydeligere.

I samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner, har NHO gleden av å invitere til seminaret: The EUs Arctic Policy – How to achieve a greener, peaceful, and prosperous Arctic.  

Seminaret finner sted tirsdag 25. oktober fra kl. 13:30–15:30. Det er mulig å følge seminaret digitalt.  

Meld deg på her.

 

Program

13:30 - 15:00 | Presentation and Panelist Discussion

Keynote Speakers and Panelists:

  • Pernille Weiss, MEP (EPP) and Vice Chair of the European Parliament Arctic Friendship Group
  • Clara Ganslandt, the new EU Special Envoy for Arctic Matters
  • Niels Henrik Bundsgaard, Terma's Chief Military Adviser
  • Mikael Janson, Director at North Sweden European Office
  • Janne Koivisto, Manager, Public Affairs at Fortum Recycling & Waste
  • Toril Inga Røe Utvik, Manager Northern Area Unit, Equinor

Moderator:

  • Dr. Andreas Raspotnik, Senior Researcher, Fridtjof Nansen Institute, Oslo, Norway

15:00 - 15:30 | Networking Session

Coffee and cake will be served

 

Kommisjonens arbeidsprogram er lagt frem

I går presenterte Kommisjonen sitt arbeidsprogram i Europaparlamentet. Programmet legger stor vekt på utviklingen av European Green Deal, styrking av det indre marked, og energireformer. Av konkrete forslag skal Kommisjonen forsørge forsyningskjedene for råmaterialer, revidere markedsdesignet for energi, og opprette en europeisk hydrogenbank for å oppskalere grønn hydrogenøkonomi. 

Les mer her.

 

EU foreslår samarbeid om gasskjøp

EU-kommisjonen anbefaler medlemslandene å kjøpe gass sammen og slik bruke sin markedsmakt til å forhandle fram bedre priser. Konkurranse om gass innad i EU har ført til økende priser. Derfor ønsker Kommisjonen å gi bedrifter tillatelse til å danne et europeisk konsortium for gassinnkjøp, uten at det vil bryte med EUs konkurranseregler. Videre peker Kommisjonen på ytterlige tiltak for å redusere gassetterspørselen, ENØK-tiltak, en solidaritetsordning i forhold til fordeling av gass mellom medlemslandene, og en ny langsiktig plan for en ny referanse for gass som selges på den nederlandske gassbørsen (TTF).  

Les mer her.

 

Rådet diskuterte sikkerhet i Schengen

Forrige uke ble Schengen diskutert i Rådet, med spesielt fokus på forvaltning av eksterne grenser. De ble enige om å forplikte seg til en rekke korte og mellomlangsiktige tiltak. 

 

Rådet godkjente også konklusjoner om den flerårige strategiske politiske syklusen for europeisk integrert grenseforvaltning. De ba Kommisjonen vie spesiell oppmerksomhet til fenomener som hybride trusler, fremveksten av nye smuglermetoder, pandemier og væpnede konflikter i EUs umiddelbare nabolag. 

Les mer her.

 

Trilogforhandlinger om Fit for 55 

Sist uke ble det avholdt trilogforhandlinger om Fit for 55. Deriblant ble kvotehandelsystemreformen, det sosiale klimafondet, innsatsfordelingsforordningen som setter nasjonale mål og nye regler for arealbruk, arealbruksendring, og skogbruk (LULUCF) for å minske EUs CO2-utslipp diskutert. I forkant av COP27 i Sharm el-Sheikh 6. november, ønsker Kommisjonen å bli enige om utvalgte saker og legger derfor press for å øke forhandlingstempoet.  

 

Tyskland med løsning på klimarettferdighet? 

Sist uke hadde Verdensbanken årsmøte hvor Tysklands "Global Shield against Climate Risks" ble diskutert. Under hele G7-presidentskapet har Tyskland tatt til orde for Global Shield med fokus på klimarisikoforsikring. Initiativet vil forsøke å oppskalere klimarisikoforsikring og forberede katastrofeberedskap i land som er spesielt utsatte for klimaendringer. Global Shield skal ha mekanismer for å sikre effektiv respons på tap og skade som følge av klimaendringer, samt spørsmålet om hvem som skal betale for ødeleggende klimapåvirkning.  

Les mer her.

 

Tyskland utsetter nedstengingen av atomkraftverk

Forbundskansler Olaf Scholz sier levetiden til Tysklands tre gjenværende atomkraftverk skal forlenges til 15. april 2023. I utgangspunktet skulle nedstengingen skje innen 31. desember i år, men det har vært store uenigheter i den tyske regjeringskoalisjonen. Med invasjonen av Ukraina, har Tyskland brutt handelsrelasjonen med sin største energileverandør, Russland, og har måttet finne alternative løsninger på energiforsyningen. Scholz har også lagt frem et lovforslag som skal sikre økt energieffektivitet i landet, samt bygge hydrogenkompatible gassanlegg for å sikre energiforsyningen.