Europanytt 24.06.2022

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om at EU vil ha norsk gass også etter 2030, olje- og energiministerens tur til Brussel, enighet om EUs bærekraftsrapportering, kommisjonen presenterer plan for å gjenopprette naturen og at Moldova og Ukraina godkjent som EU-kandidatland.

EU vil ha norsk gass også etter 2030, olje- og energiministeren i Brussel

EU og Norge ble torsdag enige om å styrke energisamarbeidet i en uttalelse som i stor grad fokuserer på rollen Norges olje og gass kan spille for Europas energisikkerhet. «Erkjennelsen av at Norge har betydelige gjenværende olje- og gassressurser og kan, gjennom fortsatt leting, nye funn og feltutbygginger, fortsette å være en stor leverandør til Europa også på lengre sikt utover 2030», heter det i uttalelsen.

Torsdag møtte olje-og energiminister Terje Aasland (Ap) EU-visepresident og energikommissær Kadri Simson. Simsom uttrykte takknemlighet for energi-samarbeidet med Norge, og sa at Norge sammen med EU skal utvikle hydrogen og samarbeide om fangst og lagring av CO2.

Aasland møtte også representanter for norske bedrifter og arbeidsliv hos NHOs Brusselkontor. NHO fikk innspill om Europas forventninger til Norges nye rolle som største energileverandør til Europa, om utfordringene såvel som mulighetene.Les pressemeldingen herLes mer om olje- og energiminister Terje Aaslands møte med EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans her

 

Enighet om EUs bærekraftsrapportering

 

CSRD vil kreve at alle børsnoterte selskaper og store selskaper i EU må rapportere om risiko og påvirkning på miljø og samfunn. Formålet er å gjøre bedrifter mer ansvarlige for sine innvirkninger, samtidig som investorer og offentligheten får tilgang til sammenlignbar, pålitelig og lett tilgjengelig informasjon om bærekraft. CSRD vil gjelde fra 1.januar 2024 og skje i tre trinn:

  • 1. januar 2024 for selskaper som allerede er underlagt direktivet om ikke-finansiell rapportering (NFRD)
  • 1.januar 2025 for selskaper som ikke er underlagt NFRD
  • 1.januar 2026 for børsnoterte små og mellomstore selskaper
Les mer her

Se pressekonferansen her 

Seminar om bærekraftsrapporteringVil du lære mer om hvordan bærekraftsrapportering treffer små og mellomstore bedrifter? NHO og Finans Norge arrangerer seminar 13.september.Se program og meld deg på her

 

Kommisjonen presenterer plan for å gjenopprette naturen 

Onsdag presenterte EU-kommisjonen sin etterlengtede lovgivningspakke tar sikte på å forbedre tilstanden til naturlige økosystemer. Naturrestaureringsforordningen har som mål å gjenopprette 20 prosent av EUs forringede land og hav innen 2030. Den setter økosystemspesifikke mål, inkludert gjenfukting av 30 prosent av drenert torvmark innen 2030 og gjenoppretting av minst 25 000 kilometer med frittflytende elver. Kommisjonen sier at tiltakene vil øke EUs kapasitet til å absorbere CO2-utslipp og bidra til å nå blokkens mål om å bli klimanøytral innen 2050.Kommisjonen overlater til EU-landene å identifisere hvilke forringede områder som bør gjenopprettes og hvordan de skal gå frem. Land vil bli bedt om å rapportere årlig om deres fremgang. forslagene skal nå behandles av Europaparlamentet og EU-rådet.Les mer fra Kommisjonen her

 

Moldova og Ukraina godkjent som EU-kandidatlandTorsdag 23. juni godkjente Ukraina og Moldova som kandidater til å bli medlemmer av EU under et EU-toppmøte. For få måneder siden var det ingenting som tilsa at de to landene ville få kandidatstatus i nærmeste framtid. "Dette er unikt og historisk," sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Både Ukraina og Moldova må gjennomføre en rekke reformer, særlig i kampen mot korrupsjon og i rettsvesenet, dersom de en dag skal bli EU-medlemmer.Les mer her