Europanytt 26.04.2022

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om at EU fokuserer på India, historisk enighet om regelverk for nettbaserte plattformer, at Storbritannia vil fjerne all toll på varer fra Ukraina, ny russisk sanksjonspakke denne uken og at Tyskland fornyer oljekriselov i møte med den usikre energisituasjonen.

EU fokuserer på  IndiaKommisjonspresident Ursula von der Leyen besøker India for første gang. Handelspolitikk og forholdet til Russland vil prege diskusjonene under besøket. EU er en av Indias viktigste handelspartnere, og  EU vil begynne forhandlinger om en investerings- og handelsavtale sa  Von der Leyen da hun kom til India. Norge har som del av EFTA forhandlet med India om en frihandelsavtale siden 2008. På grunn av ulike uenigheter blant annet knyttet til legemidler, har det ikke vært møter siden 2017.

"Som levende demokratier deler India og EU felles verdier og interesser. Men våre verdier deles ikke av alle. Så la oss ta opp, i fellesskap, de økende utfordringene til våre åpne og frie samfunn", twitret hun i forbindelse med besøket i India.Se VDL på Twitter her

 

Enighet om regelverk for nettbaserte plattformer

Lørdag 23.april oppnådde EU-institusjonene en historisk enighet om regulering av digitalt innhold på nettplattformer. Digital Services Act (DSA) holder plattformene ansvarlige for ulovlig og skadelig innhold. DSA skal sikre et tryggere internett, rask fjerning av ulovlig innhold, bedre beskyttelse av brukernes grunnleggende rettigheter, fjerne hindringer for innovasjon og vekst i EU, samt mer ansvarlige teknologiske plattformer.

DSA pålegger nettbaserte plattformer, særlig de større, en rekke krav, som påbud om mekanismer for rapportering og fjerning av ulovlig innhold, samarbeide med såkalte pålitelige varslere, gi begrunnelser til brukere om årsaken til fjernet innhold, ha egne klagesystemer, rapportere om hvor mye innhold som er blitt fjernet og endret, sikre selgeres sporbarhet på nettbaserte markedsplasser, samt samarbeide med håndhevelsesmyndigheder. Videre må plattformene øke transparensen hva gjelder algoritmebruk. 

Les mer her og her

 

Storbritannia vil fjerne all toll på varer fra UkrainaRegjeringen i Storbritannia vil kutte all toll på ukrainske varer i minst tolv måneder. Samtidig vil de forby eksport av teknologiske varer til Russland, som kan undertrykke ukrainerne. Ukrainske myndigheter har svart med at de vil kutte all toll på britiske varer som bidrar i oppbyggingen av landet. Storbritannia og Ukraina har en frihandelsavtale, men selv om mange varer er tollfrie er den gjennomsnittlige tolltariffen på rundt 20 %. Nå håper britene at EU følger etter. Norge har gjennom EFTA en frihandelsavtale med Ukraina. Avtalen gir tollfrihet for alle industrivarer og fisk som eksporteres fra Ukraina og tollfrihet for de fleste industrivarer for eksport til Ukraina. Handel med ubearbeidede landbruksvarer omfattes av den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Ukraina. Les mer herog her

 

Nye sanksjoner mot Russland denne uken – følg medSnart presenteres den sjette sanksjonspakken i EU. Den nye sanksjonspakken vil ikke inneholde noe absolutt forbud mot import av olje- og gassprodukter, men mange mener at en eller annen form for sanksjoner mot oljeimport vil bli innført. Import av russisk gass utgjør omtrent 40 % av EUs forbruk og 75 % av russisk eksport av energiprodukter går til EU. Energiprisene har økt dramatisk noe som har ført til økt inflasjon. EUs avhengighet av russiske petroleumsprodukter har skapt diskusjoner både mellom EU-land og innad i de ulike medlemslandene.Les mer her og her 

 

Tyskland fornyer oljekriseloven fra 1975 i møte med nye trusler om energiforsyningDen tyske regjeringen har besluttet å fornye sin energisikkerhetslov fra 1975 for å håndtere den usikre energisituasjonen. Den oppdaterte loven vil tillate regjeringen å ekspropriere operatører av kritisk infrastruktur mens myndighetene vil bli gitt "vidtgående handlingsmuligheter for å håndtere kriser", forklarer visekansler Robert Habeck. "Derfor, med endringen av energisikkerhetsloven, skjerper vi nok en gang våre instrumenter betydelig og oppdatert, la han til.

Les om oppdateringene her