Europanytt 29.04.2022

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens nyhetsbrev kan du lese om ACERs rapport om elektrisitetsmarkedet, EUs skills and talent package, utsettelse av britisk matkontroll, og Apples kamp med Magrethe Vestager om konkurransepolitikk.

ACER støtter dagens elektrisitetsmarked

Den nåværende strukturen til EUs strømmarked er «verdt å beholde», ifølge en etterlengtet rapport fra EUs byrå for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER). Det vil komme som en stor skuffelse for Spania og andre land som ønsker statlig inngripen i markedet. Den 78-siders lange studien konkluderer med systemet ikke er ødelagt og at ytterligere integrering av markedet vil være "nøkkelen" til avkarbonisering i kraftsektoren og for investeringer i fornybar energi. ACER viser til at grenseoverskridende handel med energi og integrering av elektrisitetsmarkeder har gitt 34 milliarder euro i året i fordeler det siste tiåret.

Les rapporten her

 

EU vil tiltrekke kompetent arbeidskraft

Onsdag presenterte Kommisjonen sin "skills and talent package". Forslaget tar sikte på å reformere to deler av eksisterende lovgivning: enkelttillatelsen og langtidsoppholdsdirektivet.

Enkelttillatelsen (som lar migranter arbeide og få opphold) vil bli forkortet, siden tidsforsinkelser kan avskrekke arbeidsgivere fra internasjonal rekruttering. Når det gjelder langtidsoppholdsdirektivet, ønsker Kommisjonen å tillate ikke-EU-borgere å samle oppholdsperioder i forskjellige medlemsland for å enklere oppfylle kriteriet for 5-års opphold, som kreves for å bli på lang sikt.

Kommisjonen foreslår også å sette opp en EU-dekkende plattform for å matche arbeidsgivere med personer som har den kompetansen de ikke finner på det lokale arbeidsmarkedet.

Les mer om pakken her

 

Storbritannia utsetter grensekontroll av EU-import for fjerde gang

Storbritannia vil ha gjennomgang av post-Brexit-regimet og utsetter kontrollen av importert mat og ferske produkter fra EU frem til slutten av 2023. Grensekontrollen skulle innføres i juli i år, men den britiske regjeringen sa torsdag at gjennomgangen vil se på hvordan de gjenværende kontrollene kan bedre implementeres. Konklusjonene vil bli publisert til høsten, og det nye kontrollregimet vil tre i kraft innen utgangen av neste år.

Les mer her

 

Apple møter nye antitrustanklager i Brussel

Apple blir anklaget for å bryte EU-lovgivningen i måten den driver Apple Pay på, et betalingssystem som opererer på hundrevis av millioner av iPhone-enheter. Konkurransekommissær Margrethe Vestager anklager Apple for å blokkere grupper som PayPal og ledende banker fra å få tilgang til deres mobilbetalingssystem. Tiltaket signaliserer hvordan EU har blitt sentrum for et globalt regulatorisk angrep mot Big Tech, med grupper som Google og Facebook som regelmessig har vært i fokus blant antitrust-myndighetene de siste årene. EU har nylig godkjent Digital Services Act (DSA), en lov som vil øke ansvaret som digitale plattformer har med tanke på å kontrollere ulovlig innhold på nettet, og Digital Markets Act (DMA), som er utformet for å begrense markedsmakten til Big Tech-grupper.

Les mer om DSA og DMA her