NHO

Innhold

NHO Europanytt 01.09.20

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foto: Pixabay

I dagens Europanytt kan du lese om behandlingen av EUs langtidsbudsjett og krisepakke, status rundt Brexit, opprettelelsen av en ny allianse for råvareindustrien samt diskusjoner om harmoniserte reisebestemmelser.

Godkjenning av EUs langtidsbudsjett og krisepakke påbegynt


Det politiske Brussel våkner til liv denne uken når Europaparlamentet påbegynner behandlingen av EUs langtidsbudsjett for 2021- 2027 på 1073 milliarder euro og krisepakken Next Generation EU2021-2023 på 750 milliarder euro, som ble vedtatt av medlemslandene på EUs toppmøte i slutten av juli etter 5 døgn med intense diskusjoner og mange kompromisser. Særlig kan det se ut til at spørsmål om å knytte utbetalinger i krisepakken til rettsikkerhet i medlemslandene kan skape problemer, spesielt i forhold til Polen og Ungarn.

Det er også uttrykt misnøye med kutt i finansieringen av Horisont Europa, EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

Rådet og Europaparlamentet må komme til enighet om budsjettet før utgangen av oktober 2020 for å gi nok tid til Europaparlamentet og de nasjonale parlamentene til å vedta EUs nye budsjett. Forsinkelser i Parlamentets behandling kan forsinke utbetalingene og gjenreisningen av økonomiene.

Les mer her.
Se brev fra Parlamentsmedlemmer til Kommisjonspresidenten og Angela Merkel her.
 
 
Brexit

I forrige uke ble 7. forhandlingsrunde om den nye avtalen mellom EU og Storbritannia avsluttet uten særlige resultater. Det er fortsatt spørsmål knyttet til like konkurransevilkår, fiskeri og rammene rundt avtalen (en eller flere) som er de vanskeligste spørsmålene. EUs sjefsforhandler Michel Barnier uttrykte frustrasjon over det han mente var manglende britisk vilje til reelle forhandlinger, og har etter dette hatt en konsultasjonsrunde med EUs medlemsland. Her ble det ikke uttrykt ønske om at EUs posisjon skulle endres. Det rettes nå forventninger mot forhandlingsrunden neste uke. Når britene forlater det indre marked ved årsskiftet, vil det uansett bli endringer, avtale eller ikke. En avtale må være på plass i oktober for at den skal kunne godkjennes både av EU, medlemslandene og Storbritannia.

Både Storbritannia og EU ber bedriftene forberede seg på overgangen som uansett vil komme ved årsskiftet. EU kommisjonen lanserte i dag en veiledningsside på alle EU språk.

Les mer her.
 
 
Gjenreisning av det indre markedet – avgjørende for norsk og nordisk eksport

Vareflyt og arbeidskraftmobilitet er viktige elementer ikke bare i norsk men også nordisk næringslivs gjenreisning etter krisen. NHO og de andre dominerende næringslivsorganisasjonene i Norden var samlet fredag og diskuterte blant annet hvilke felles grep nordiske land og EU må ta for å få fart på Europas økonomi så snart som mulig. Norsk næringsliv – og derigjennom norsk økonomi – er avhengige av Europa som sitt dominerende eksportmarked. Det er viktig at EUs gjenreisningspakke benyttes raskt og riktig – der er store muligheter for norsk næringsliv i EUs omstillingspakke Next Generation EU, ikke minst knyttet til det grønne skiftet og digitalisering.

Les organisasjonenes felles uttalelse her.
 
 
Tunge klimasaker på agendaen denne høsten

Høsten 2020 antas å bli avgjørende for politikkutformingen som skal bidra til å EU realiserer målsettingen sin om å bli klimanøytral innen 2050. En rekke store saker ventes både lagt frem og konkludert i rådet denne høsten. Allerede i midten av september ventes det at kommisjonen vil legge frem sitt forslag til forsterkede utslippsmål for 2030. Parallelt med dette ventes det at kommisjonen legger frem strategien Renovation Wave som blir beskrevet som et taktskifte i innsatsen for økt energieffektivisering i Europas bygningsmasse. Dette initiativet er foruten å være et virkningsfullt klimatiltak også et effektivt motkonjunkturtiltak i en tid der EU-landene opplever økonomisk nedgang. Hydrogenstrategien ble lagt frem i juli, og strategien for fornybar havenergi legges etter planen frem i løpet av oktober. Den vil være et veikart for hvordan EU skal nå ambisjonen sin om å 20-doble vindkraftkapasiteten sin ved hjelp av havbasert vindkraft. Dette er et initiativ som vil være viktig for et bredt spekter av norsk næringsliv, som er langt fremme på dette området.

Hold deg oppdatert her.
 
 
EU offentligjør allianse for råvareindustrien

Den 3. september offentligjøres et nytt tilskudd til EUs digitale- og grønne omstillingsprosess, en industriallianse for å sikre tilgang til kritiske råvarer brukt i produksjonen av alt fra vindturbiner til batterier og biler. Alliansen har som mål å tilby en samarbeidsplattform for relevante aktører innen råvareindustrien, og er inspirert av den europeiske batterialliansen, som samler over 200 bedrifter, regjeringer og forskningsinstitusjoner. Tiltaket anses som en bærebjelke for fremtidens europeiske økonomi og industrielle økosystem, og skal på sikt sikre direkte tilgang til nødvendige materialer som litium og titan, samt uavhengighet fra eksterne forsyningskjeder.

En offentlig lansering av alliansen er forventet i løpet av september, som en del av en bredere oppdatering av EUs handlingsplan for kritiske råvarer.

Les mer her.
 
 
Covid19: Tyskland tar til orde for harmoniserte reisebestemmelser

Tyskland tok forrige uke initiativ til at EU-landene skal bestrebe seg for å harmonisere og koordinere tilnærmingen til innreisebegrensninger. Dette som svar på de utfordringene som har oppstått det siste halvåret som følge av den fragmenterte tilnærmingen som har vært til nå. Mens Tyskerne bedyrer at det er hvert enkelt lands rett til å definere risikokategorier og innreisebestemmelser selv, påpeker de også at det vil tjene alle EU-land med mer koordinert og harmonisert system.

Les mer her.
 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: