NHO Europanytt: 01.10.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om bilindustrien i Tyskland, første «Trade and Tech Council» møte mellom EU og USA, mangel på innsatsfaktorer og arbeidskraft i Storbritannia, konkurranseevnerådet, besøk fra avtroppende olje og energiminister Tina Bru og energimangel i Europa.

Brexit – britisk økonomi og næringsliv forbereder seg på en høststorm

Brexit har skapt vedvarende og store problemer for britisk næringslivs tilgang på nok og kompetent arbeidskraft, og mangelen på sjåfører og tilgang på transporttjenester skaper ytterligere negative ringvirkninger for bedriftene. Midlertidige visa for sjåfører i høst antas å ha liten eller ingen effekt for dette. Når kompensasjonstiltakene mot effektene av Covid også nå fjernes, frykter bedriftene en skikkelig høststorm i form av mangel på produkter og innsatsfaktorer, mangel på arbeidskraft, eskalerende kostnader og økede skatter og avgifter. Bedriftene har gått fra optimisme og vekststrategier til krisehåndtering varsler NHOs søsterorganisasjon CBI etter konsultasjoner med 800 bedrifter av alle størrelser de siste ukene. Tilsvarende negative utsikter kommer fra mange andre business aktører i UK.

Les CBI sin pressemelding her
 

Første møte i EU-US Trade and Technology Council (TTC)

Dette nye handels- og teknologirådet er en plattform for tettere transatlantisk samarbeid og koordinering i møte med et utfordrende globalt økonomisk landskap, og slik lede an utviklingen innen ny teknologi. Det første møtet mellom representantene fra de to partene resulterte i en felles erklæring der partnerskap innen investeringsbeskyttelse og eksportkontroll, trygg videreutvikling av kunstig intelligens og produksjon av halvledere og mikroelektronikk blir særlig viktig. De ulike arbeidsgruppene under TTC tyder også på at data, cybersikkerhet og digitalisering vil stå sentralt i TTCs arbeid. Ti arbeidsgrupper på forskjellige områder har begynt sitt arbeide, som skal følges opp på et nytt TTC møte til våren i Frankrike under EUs franske formannskap.

Les uttalelsen fra det første møte i EU-US TTC her.

 

Europa i energiskvis

Energiprisene i Europa fortsetter å stige. En verden på vei ut av pandemien slåss om tilgjengelige olje, gass og kull ressurser for å øke produksjonen og for å fylle opp energilagre for å kunne møte en kald vinter. Oljeprisfall og klimapolitikk har gitt lavere investeringer i petroleum, og dermed er det vanskelig å møte behovene. Når Europa i tillegg får mindre vindkraft enn forventet øker etterspørselen ytterligere. Både i Spania og Frankrike er det truffet eller varslet tøffe tiltak, og EU kommisjonen jobber med retningslinjer for statsstøtte til utsatte grupper.

Les mer om utviklingen i energiprisene her og her.

 

Den tyske bilindustrien forbereder seg på ny regjering

Tysk bilindustri er viktig for den tyske økonomien og har neppe opplevd et valg der mer stod på spill for bilprodusentene. Bilsektoren fryktet før valget at en allianse fra ytre venstre fløy via sosialdemokratene til de grønne, ville vinne valget og komme med inngripende tiltak på klimafronten. Selv om de foreløpig har sluppet med den verste skrekken – bedriftsvennlige liberale FDP ser ut til å bli en del av en ny regjering – vil mye av fremtiden til næringen komme an på hva slags kompromiss FDP skulle komme til med De Grønne i arbeidet med å danne ny regjering. De Grønne ønsker bl.a. å fremskynd utfasingen av fossildrevne biler fra 2035 til 2030. I tillegg vil en ny regjering med de grønne også medføre en ny transportminister – nåværende transportminister stammer fra Bayern og har beskyttet bilindustrien. Tysk bilindustri vil uansett måtte forandre seg mye de kommende årene, spørsmålet blir hvor raskt den overgangen må skje.

Les mer om utsiktene for tysk bilindustri her.

 

Ministerrådet med ny forskingsstrategi

29. september møttes forskningsministrene fra de ulike EU landene i "Competitiveness Council". Ministrene diskuterte kommisjonens forslag om et felles europeisk marked for forskning, innovasjon og teknologi, kalt ERA (European Research Area). I forslaget ligger prioriteringer av reformer og investeringer som støtter gjenreisningen, digitaliseringen og den grønne given, sikrer bred tilgang til og sirkulasjon av forsknings- og innovasjonsresultater i hele EU/EØS og ikke minst bidra til at forskning blir tatt i bruk og løfter den teknologiske utviklingen. ERA har som formål å oppfordre til høyere effektivitet ved å samkjøre de ulike landenes forskingspolitikk og programmer. 

Les mer om ERA her. // Se debatten i konkurranseevnerådet her.

 

EU kommisæren takket Tina Bru for norsk gass

Avtroppende olje og energiminister Tina Bru har denne uken besøkt Brussel for møter med den belgiske energiministeren Tinne van der Straeten og EUs energikommisær Kadri Simson. Tema for møtene var norsk gasseksport og det norske karbonfangstprosjektet «Langskip» som har ambisjoner om å lagre Europas CO2. Både van der Straeten og Simson understreket at norske gassleveranser er avgjørende om EU skal nå sine utslippsmål i 2030. Høydepunktet for besøket var den femte energikonferansen mellom Norge og EU fredag. I sin tale takket Simson Norge for å ha holdt EU «varm, påskrudd og i arbeid i flere tiår».

Les Kadri Simsons tale her. // Les Tina Bru sin tale her